Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

Số nguyên

n

せいすう - [整数]

Các từ tiếp theo

 • Số nhãn

  ラベルばんごう - [ラベル番号]
 • Số tấm

  まいすう - [枚数]
 • Số đo

  すんぽう - [寸法], ディメンション, メジャ
 • Số đỏ

  こううん - [幸運], うんよく - [運良く]
 • Sốc

  あきれる - [呆れる], きょうれつ - [強烈], どきり, どきんと, bị sốc vì sự không quan tâm của cô ấy.: 彼女の無関心には呆れた,...
 • Sống

  すごす - [過ごす], くらす - [暮らす], おる - [居る], おすごし - [お過ごし], いきる - [生きる], きょじゅう - [居住],...
 • Sống núi

  リッジ
 • Sống đao

  とうはい - [刀背] - [Đao bỐi]
 • Sống động

  きびきび, いきいきと - [生き生きと], キビキビ, きびきびする, にぎやか - [賑やか], にぎわう - [賑わう], はつらつ...
 • Sốt

  はつねつする - [発熱する], ねつびょう - [熱病], ねつ - [熱], ソース, bị sốt: 熱病にかける, thuốc giảm sốt: 熱さまし,...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Outdoor Clothes

232 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Team Sports

1.530 lượt xem

The Living room

1.303 lượt xem

At the Beach I

1.817 lượt xem

Cars

1.977 lượt xem

The Kitchen

1.166 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/09/21 08:50:48
  Trong khi đọc truyện em thấy câu chỉ vóc dáng, "well-ordered prime look. seedy-looking style". Thì dịch như thế nào mang tính cà khịa nhất ạ ?
  • dienh
   0 · 23/09/21 07:30:30
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
Loading...
Top