Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Việt - Nhật

Từ hỗn hợp

n

ごうせいご - [合成語] - [HỢP THÀNH NGỮ]
Từ hỗn hợp song song: 並列合成語
Từ hỗn hợp không có tính cú pháp: 非統語的合成語

Các từ tiếp theo

 • Từ khi

  きり - [切り], いらい - [以来], từ khi đó tôi không gặp lại anh ta nữa: あれっきりあの人に合いません, kể từ khi...
 • Từ khiêm tốn

  けんそんご - [謙遜語] - [khiÊm tỐn ngỮ], けんじょうご - [謙譲語] - [khiÊm nhƯỢng ngỮ]
 • Từ khoá

  きのうご - [機能語], ひつようご - [必要語], みだしご - [見出し語], よやくご - [予約語]
 • Từ khóa câu lệnh

  ぶんキーワード - [文キーワード]
 • Từ khóa trạng thái

  じょうたいみだしご - [状態見出し語]
 • Từ khóa đối số

  いんすうキーワード - [引数キーワード]
 • Từ không bắt buộc

  ほじょご - [補助語]
 • Từ kí tự đặc biệt

  とくしゅもじご - [特殊文字語]
 • Từ kết quả...

  じごに - [事後に], category : 数学, 'related word': 経験・結果として
 • Từ kỹ thuật

  がくじゅつようご - [学術用語], sự tăng không ngừng những từ kỹ thuật: 絶え間なく増大する学術用語

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Highway Travel

2.652 lượt xem

The Bathroom

1.526 lượt xem

Individual Sports

1.742 lượt xem

Bikes

723 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Cars

1.977 lượt xem

The Living room

1.303 lượt xem

Construction

2.676 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
 • 11/09/21 06:41:21
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch ra nghĩa là gì thế ạ?
  "Selling out soon! First come first serve! This isn't something casual like grocery shopping"
  • Bibi
   2 · 11/09/21 09:24:13
  • PBD
   1 · 14/09/21 08:24:08
 • 06/09/21 07:20:48
  Các bạn cho mình hỏi: Sau động từ giác quan SEE là V-ing hoặc V nguyên mẫu không TO.
  Nhưng câu sau " I see you found the books "
  >> Sau SEE sao lại là động từ Found ở dạng quá khứ, minh chưa rõ chỗ này. Bạn nào hiểu chỉ giúp mình với.
  • rudess
   1 · 06/09/21 07:34:50
   2 câu trả lời trước
   • anhvuktkt7
    Trả lời · 09/09/21 05:59:47
Loading...
Top