Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

Tiến trình hệ thống

Tin học

システムプロセス

Xem thêm các từ khác

 • Tiến trình sắp xếp nội dung

  ないようわりつけしょり - [内容割付け処理]
 • Tiến trình tiền cảnh

  おもてプロセス - [表プロセス]
 • Tiến trình điều khiển

  せいぎょプロセス - [制御プロセス]
 • Tiến trình đến

  とうちゃくプロセス - [到着プロセス]
 • Tiến trình ứng dụng quản lý hệ thống

  システムかんりおうようプロセス - [システム管理応用プロセス]
 • Tiến tới

  むかう - [向かう]
 • Tiến về phía Nam

  なんしん - [南進] - [nam tiẾn]
 • Tiến vọt

  ひやく - [飛躍する]
 • Tiến đến

  のぞむ - [臨む], tiến đến cuộc thi đấu không hề thất bại: その試合に無敗で臨む
 • Tiến độ

  しんど - [進度]
 • Tiếng

  ボイス, トーン, こくご - [国語], こえ - [声], ご - [語], おん - [音], tiếng nhật: 日本語, nếu nghe thấy (tiếng chuông...
 • Tiếng (động)

  おん - [音], nếu nghe thấy (tiếng chuông kêu liên tục) báo động hỏa hoạn thì ngay lập tức rời khỏi tòa nhà theo đường...
 • Tiếng A-rập

  アラビアご - [アラビア語]
 • Tiếng Ai len

  アイルランドご - [アイルランド語], tiếng ai len cổ: 古アイルランド語, hình như tôi đã nói tiếng ai len trước khi tôi...
 • Tiếng Ainu

  ユーカラ
 • Tiếng Amharic

  アムハリクご - [アムハリク語], tôi không biết tiếng amharic: アムハリク語ができない, viết thư bằng tiếng amharic: アマハリク語で手紙を書いている
 • Tiếng Anh

  えいご - [英語], anh ta chào bằng một thứ tiếng anh lưu loát.: 彼は流暢な英語で挨拶した。, cuốn tiểu thuyết này được...
 • Tiếng Anh bồi

  ピジンイングリッシュ
 • Tiếng Anh khẩu ngữ

  こうごえいご - [口語英語] - [khẨu ngỮ anh ngỮ], chủ yếu được sử dụng trong tiếng anh khẩu ngữ: 主に口語英語で使われる,...
 • Tiếng Anh văn nói

  こうごえいご - [口語英語] - [khẨu ngỮ anh ngỮ], chủ yếu được sử dụng trong tiếng anh khẩu ngữ (tiếng anh văn nói):...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top