Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Việt - Nhật

Tiềm năng

n

ポテンシャル
せんざい - [潜在]

Các từ tiếp theo

 • Tiềm năng bán hàng

  セールス・ポテンシャル, category : マーケティング
 • Tiềm thức

  はんいしき - [半意識] - [bÁn Ý thỨc], かいしき - [下意識] - [hẠ Ý thỨc], kí ức trong tiềm thức: 下意識記憶, tư tưởng...
 • Tiềm tàng

  せんざい - [潜在]
 • Tiền boa

  チップ
 • Tiền bán

  はんばいだいきん - [販売代金]
 • Tiền bạc

  きんせん - [金銭], sự đóng góp của tôi đối với tổ chức này không phải là tiền bạc mà là thời gian: この団体に対する私の貢献は金銭ではなく、時間だ,...
 • Tiền bạc nữ trang...

  きちょうひん - [貴重品], tiền bạc nữ trang thì luôn phải mang theo bên mình đấy!: 貴重品は常に携帯してください, cho...
 • Tiền bản quyền phát minh

  とっきょりょう - [特許料] - [ĐẶc hỨa liỆu]
 • Tiền bản quyền tác phẩm

  こうりょう - [稿料]
 • Tiền bản thảo

  こうりょう - [稿料]

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Baby's Room

1.407 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Vegetables

1.297 lượt xem

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

The Living room

1.303 lượt xem

Everyday Clothes

1.354 lượt xem

Construction

2.676 lượt xem

Outdoor Clothes

232 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
 • 11/09/21 06:41:21
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch ra nghĩa là gì thế ạ?
  "Selling out soon! First come first serve! This isn't something casual like grocery shopping"
  • Bibi
   2 · 11/09/21 09:24:13
  • PBD
   1 · 14/09/21 08:24:08
Loading...
Top