Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Việt - Nhật

Vùng đỏ

Kỹ thuật

レッドゾーン
Category: 自動車
Explanation: タコメーターに赤い数字やラインで記された高回転部分。エンジン回転の限界を表すが、最近のエンジンはリミッターが装備されているため、引っ張ってもここまで回らないものが多い。

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top