Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

Vạn bất đắc dĩ

Mục lục

exp

まんいち - [万一]
ばんやむをえなければ - [万已むを得なければ] - [VẠN DĨ ĐẮC]
ばんやむをえなければ - [万止むを得なければ] - [VẠN CHỈ ĐẮC]

Xem thêm các từ khác

 • Vạn người

  ばんじん - [万人] - [vẠn nhÂn]
 • Vạn niên

  いちまんねん - [一万年]
 • Vạn năng

  ばんのう - [万能] - [vẠn nĂng], thuốc vạn năng: 万能薬
 • Vạn phúc

  ばんふく - [晩福], ばんぷく - [万福] - [vẠn phÚc]
 • Vạn phần chu đáo

  ばんぜん - [万全] - [vẠn toÀn]
 • Vạn sự

  ばんじ - [万事]
 • Vạn sự như ý

  ばんじにょい - [万事如意]
 • Vạn tuế

  ばんざい - [万歳]
 • Vạn vật

  ユニバース, ばんぶつ - [万物]
 • Vạn vật hấp dẫn

  ばんゆういんりょく - [万有引力]
 • Vạn vật trong trời đất

  てんちばんぶつ - [天地万物] - [thiÊn ĐỊa vẠn vẬt], người ta cho rằng vạn vật đều có nguồn gốc: 天地万物の根底に道があると考えている
 • Vạt áo

  きもののすそ - [着物の裾], すそ - [裾], làm ống tay áo loe hình côn: テーパー状に広がる裾引き形状とする, vạt áo...
 • Vả chăng

  さらに - [更に]
 • Vả lại

  それに, そのうえ - [その上], さらに - [更に], おまけに - [お負けに], cô ta xinh đẹp, giầu có, vả lại, tính cách lại...
 • Vải Hessian

  ヘッシャンクロース
 • Vải bông

  わた - [綿], めんぬの - [綿布], めんし - [綿糸] - [miÊn mỊch], きぬわた - [絹綿] - [quyÊn miÊn], đồ vải bông: 絹綿状のもの
 • Vải bông chéo

  デニム
 • Vải băng

  つかおび - [繃帯]
 • Vải bạt

  キャンバス, カンバス, キャンバス, chỉ mới vẽ xong một nửa trên tấm vải bạt: キャンバスで半分しか描き終えていない,...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top