Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Bạn cần đăng nhập và tham gia vào các nhóm
Trà Sâm Dứa Hà Nội
có bài viết mới ↑
  • 01/08/20 09:04:26
    Cho mình hỏi strawman có nghĩa là gì trong 2 đoạn này vậy
    1.The idea that national identity will be lost as a result of European integration is just a straw man which he is wasting his time fighting.
    2.The fraud depended on hundreds of bank accounts being opened on behalf of straw men.
    Bạn, rungvn đã thích điều này
Loading...
Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (cho thêm ngữ cảnh và nguồn). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi.

Có thể bạn biết

DMCA.com Protection Status
Top