Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
loading...
Huy Chu
@nikito13
Loading...
 • Cả nhà dịch giúp mình cụm này với. "Trục kỹ thuật" của tòa nhà. Trục kỹ thuật có thể là trục điện hoặc trục nước. thì dịch Trục kỹ thuật là gì?
  Cảm ơn cả nhà
  Thích Bình luận Chi tiết
  Xem thêm 4 bình luận
  • Bói Bói
   0 · 29/08/17 04:53:45
  • Huy Chu
   0 · 29/08/17 04:55:20
   5 câu trả lời trước
   • Huy Chu
    Trả lời · 29/08/17 05:05:50
 • Rừng ơi dịch giúp mình đoạn cuối câu sau với:
  Hợp đồng này sẽ được tự động gia hạn cho mỗi năm tiếp theo trong trường hợp có sự thỏa thuận và thống nhất giữa các bên.
  -> This Agreement shall be annual renewed for following years with ...
  with gì hả mọi người?
  Thích Bình luận Chi tiết
  Xem thêm 6 bình luận
  • Huy Chu
   0 · 18/08/17 03:28:29
  • Bói Bói
   0 · 18/08/17 03:30:12
 • A trained employee must be responsible for the following aspects of the pesticide storage.
  Một nhân viên đã được đào tạo sẽ chịu trách nhiệm cho các "aspect" sau của kho hóa chất. Aspect hiểu như thế nào hả mọi người?
  Thích Bình luận Chi tiết
  Xem thêm 7 bình luận
  • Huy Chu
   0 · 09/06/17 05:40:42
  • Nam Phuong
   3 · 10/06/17 07:48:26
 • Trending of activity, at a minimum, by area. In the case where increased activity is being detected, the trending shall be completed by monitoring, trapping or baiting device in the specific area and all actions documented until low to no detections are again established.
  Cả nhà dịch giúp mình cầu đầu với. "Xu hướng hoạt động, ở mức tối thiểu, cho từng khu vực". Sao mà nó chả có ăn khớp, ăn nhập gì nhỉ?
  Thích Bình luận Chi tiết
  Xem thêm 3 bình luận
  • Chee gee
   1 · 09/06/17 02:34:29
  • Lahaquang
   1 · 09/06/17 02:37:33
 • Rừng dịch giúp mình cái tiêu đề này với: ABC International Corporate Quality Policy. ABC là tên công ty. Cảm ơn mọi người
  Thích Bình luận Chi tiết
  Xem thêm 6 bình luận
  • NASG
   0 · 08/06/17 09:31:34
  • Sáu que Tre
   2 · 08/06/17 09:44:22
Loading...

Có thể bạn biết

DMCA.com Protection Status
Top