Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

关于

Mục lục

{About } , xung quanh, quanh quẩn, đây đó, rải rác, đằng sau, khoảng chừng, gần, vòng, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rất giống nhau, bận (làm gì), đã dậy được (sau khi ốm), có mặt, đúng, đúng đắn, tốt, được, về, quanh quất, quanh quẩn đây đó, rải rác, xung quanh, khoảng chừng, vào khoảng, bận, đang làm (gì...), ở (ai); trong người (ai), theo với (ai), sắp, sắp sửa, (từ hiếm,nghĩa hiếm) anh đang làm gì đấy?, (xem) what, lái (thuyền...) theo hướng khác


{anent } , (từ cổ,nghĩa cổ), (Ê,cốt) về, liên quan với, quan hệ với


{apropos } , đúng lúc, thích hợp, đúng lúc, thích hợp, nhân thể, nhân tiện, về, việc đúng lúc, điều thích hợp


{concerning } , về việc


{of } , của, thuộc, của, ở, về, vì, làm bằng, bằng, gồm có, từ, ở, trong, trong đám, cách, trong, vào (trước danh từ chỉ thời gian), khỏi, mất..., về phần, (đứng trước một danh từ định ngữ cho một danh từ khác; không dịch), (đứng sau một danh từ về học vị; không dịch), (đứng sau một động từ ngụ ý nêm, ngửi... mùi vị gì...; không dịch), (đứng sau một tính từ chỉ tính chất của cái gì; không dịch), (từ cổ,nghĩa cổ) bởi, of a (đứng sau một danh từ ngụ ý tính chất của ai, cái gì; không dịch), of it (hư từ; không dịch)


{pertain } , thuộc về, gắn liền với, đi đôi với, thích hợp với, nói đến, có liên quan đến


{regarding } , đối với (vấn đề...); về phần


{thereof } , (từ cổ,nghĩa cổ) của cải đó, của nó, của việc ấy, từ đó


{with } , với, cùng, cùng với, có, ở, ở ni, bằng, về, về phần, vì, đối với, mặc dầu, cũng như, nay mà, lúc mà, trong khi, (xem) away, tài xoay, giỏi xoay, (xem) outThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 关于什么的

  { whereof } , (từ cổ,nghĩa cổ) về cái gì, về ai, mà
 • 关于属类

  { generically } , khái quát, tổng quát
 • 关于度量的

  { mensural } , (thuộc) sự đo lường, (thuộc) nhịp điệu
 • 关于暗号的

  { cryptographic } , (thuộc) mật mã; bằng mật mã
 • 关于此

  { hereon } , ngay sau đây, đến đấy, nhân thể, do đó
 • 关于此点

  { hereof } , (từ cổ,nghĩa cổ) về cái này
 • 关于法庭的

  { forensic } , (thuộc) pháp lý, (thuộc) toà án
 • 关于这个

  { hereto } , theo đây, đính theo đây, về vấn đề này; thêm vào điều này
 • 关住

  { include } , bao gồm, gồm có, tính đến, kể cả
 • 关入厩

  { stall } , chuồng (ngựa, trâu bò); ngăn chuồng, ngăn (hầm mỏ than), quầy, bàn bày hàng, quán bán hàng, gian triển lãm, chỗ...
 • 关入小室

  { closet } , buồng nhỏ, buồng riêng, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng để đồ; phòng kho, (từ cổ,nghĩa cổ) phòng hội ý; phòng họp...
 • 关入栅栏

  { crib } , giường cũi (của trẻ con), lều, nhà nhỏ; nhà ở, máng ăn (cho súc vật),(ngôn ngữ nhà trường) bài dịch để quay...
 • 关入栏中

  { pinfold } , trại nhốt súc vật lạc, nhốt (súc vật lạc) vào trại
 • 关入猪栏

  { sty } , cái chắp (ở mắt) ((cũng) stye), (như) pigsty, ổ truỵ lạc, nhốt (lợn) vào chuồng, ở chuồng lợn; ăn ở bẩn thỉu...
 • 关卡

  { barrier } , đặt vật chướng ngại (để chặn, phòng thủ), chắn ngang, chắn lại không cho ra, chắn không cho ra { toll -gate }...
 • 关口

  { col } , (địa lý,địa chất) đèo
 • 关在室内

  { chamber } , buồng, phòng; buồng ngủ, (số nhiều) nhà có sẵn đồ đạc cho đàn ông chưa vợ, (số nhiều) phòng luật sư; phòng...
 • 关在小屋

  { cabin } , cabin, buồng ngủ (ở tàu thuỷ, máy bay), nhà gỗ nhỏ, túp lều, nhốt vào chỗ chật hẹp
 • 关在栏中

  { impound } , nhốt (súc vật) vào bãi rào; cất (xe cộ...) vào bãi rào, nhốt, giam (người), ngăn (nước để tưới), sung công,...
 • 关在笼中

  { encage } , cho vào lồng, nhốt vào lồng, nhốt vào cũi
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top