Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Kết quả tìm kiếm cho “19mm 实木” Tìm theo Từ (167) | Cụm từ | Cộng đồng hỏi đáp

Tìm theo Từ (167 Kết quả)

 • { satinwood } , gỗ sơn tiêu (gỗ cứng, nhẵn của một loài cây nhiệt đới)
 • Mục lục 1 {beef } , thịt bò, (thường) số nhiều bò thịt (để giết ăn thịt), sức mạnh, thể lực; bắp thịt (người), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời phàn nàn, lời than vãn, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phàn nàn, than vãn, to beef up (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) tăng cường (về quân sự) 2 {fulness } , sự đầy đủ, sự no đủ, sự đầy đặn, sự nở nang, sự lớn (âm thanh), tính đậm, tính thắm (màu sắc), (kinh thánh) cảm xúc chân thành, tình cảm chân thành, thời gian định trước; thời gian thích hợp, của cải của trái đất 3 {plenum } , (vật lý) khoảng đầy (một chất gì, ngược với khoảng trống), phiên họp toàn thể, hệ thống thông gió vào 4 {turgor } , sức trương, sức cương, sức phồng { beef } , thịt bò, (thường) số nhiều bò thịt (để giết ăn thịt), sức mạnh, thể lực; bắp thịt (người), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời phàn nàn, lời than vãn, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phàn nàn, than vãn, to beef up (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) tăng cường (về quân sự) { fulness } , sự đầy đủ, sự no đủ, sự đầy đặn, sự nở nang, sự lớn (âm thanh), tính đậm, tính thắm (màu sắc), (kinh thánh) cảm xúc chân thành, tình cảm chân thành, thời gian định trước; thời gian thích hợp, của cải của trái đất { plenum } , (vật lý) khoảng đầy (một chất gì, ngược với khoảng trống), phiên họp toàn thể, hệ thống thông gió vào { turgor } , sức trương, sức cương, sức phồng
 • { sureness } , tính chắc chắn
 • { burliness } , tầm vóc vạm vỡ { corn } , chai (chân), chỗ đau, (xem) tread, hạt ngũ cốc, cây ngũ cốc, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngô, bắp ((cũng) Indian corn), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) rượu ngô, công nhận lời của ai là đúng, nhận lỗi, (từ lóng) lợi dụng sự may mắn một cách khôn ngoan; lợi dụng sự thành công một cách khôn ngoan, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) khen ai, tán tụng ai, cho ai đi tàu bay, (xem) bushel, muối bằng muối hột, muối (thịt...), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) viên thành hạt nhỏ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nuôi bằng ngô { seed } , hạt, hạt giống, tinh dịch, (kinh thánh) con cháu, hậu thế, mầm mống, nguyên nhân, (thể dục,thể thao), (thông tục) đấu thủ hạt giống, kết thành hạt, sinh hạt, rắc hạt, gieo giống, lấy hạt, tỉa lấy hạt, (thể dục,thể thao) lựa chọn những đấu thủ hạt giống (để đấu sau cùng); coi (một đấu thủ) là đấu thủ hạt giống
 • Mục lục 1 {assuredness } , sự chắc chắn, sự nhất định, sự tự tin, sự trơ tráo, sự vô liêm sỉ 2 {certitude } , sự tin chắc, sự chắc chắn; sự biết đích xác 3 {conclusiveness } , tính chất để kết thúc, tính chất để kết luận, tính chất xác định, tính chất quyết định, tính thuyết phục được 4 {indeed } , thực vậy, thực mà, quả thực, thực lại là, thực vậy ư, thế à, vậy à, thế 5 {positiveness } , sự xác thực, sự rõ ràng, sự quả quyết, sự khẳng định, sự chắc chắn, giọng quả quyết, giọng dứt khoát 6 {positivity } , sự xác thực, sự rõ ràng, sự quả quyết, sự khẳng định, sự chắc chắn, giọng quả quyết, giọng dứt khoát 7 {sureness } , tính chắc chắn 8 {tangibility } , tính có thể sờ mó được, (nghĩa bóng) tính đích thực, tính xác thực, tính rõ ràng { assuredness } , sự chắc chắn, sự nhất định, sự tự tin, sự trơ tráo, sự vô liêm sỉ { certitude } , sự tin chắc, sự chắc chắn; sự biết đích xác { conclusiveness } , tính chất để kết thúc, tính chất để kết luận, tính chất xác định, tính chất quyết định, tính thuyết phục được { indeed } , thực vậy, thực mà, quả thực, thực lại là, thực vậy ư, thế à, vậy à, thế { positiveness } , sự xác thực, sự rõ ràng, sự quả quyết, sự khẳng định, sự chắc chắn, giọng quả quyết, giọng dứt khoát { positivity } , sự xác thực, sự rõ ràng, sự quả quyết, sự khẳng định, sự chắc chắn, giọng quả quyết, giọng dứt khoát { sureness } , tính chắc chắn { tangibility } , tính có thể sờ mó được, (nghĩa bóng) tính đích thực, tính xác thực, tính rõ ràng
 • { stumpage } , sự tính tuổi cây theo mặt ngang của cây
 • { satinwood } , gỗ sơn tiêu (gỗ cứng, nhẵn của một loài cây nhiệt đới)
 • { suber } , sube; (mô) bần
 • { honestly } , lương thiện, trung thực; chân thật, thành thật
 • { mahlstick } , cái kê tay (của hoạ sĩ) { maulstick } , như mahlstick
 • { bakelite } , bakêlit nhựa tổng hợp
 • { treadle } , bàn đạp, đạp bàn đạp, đạp
 • Mục lục 1 {coma } , (y học) sự hôn mê, (thực vật học) mào lông (ở đầu hạt một số cây), (thiên văn học) đầu sao chổi, (vật lý) côma 2 {numbly } , điếng người, lặng người 3 {numbness } , tình trạng tê, tình trạng tê cóng, tình trạng tê liệt, tình trạng chết lặng đi 4 {sleep } , giấc ngủ; sự ngủ, sự nghỉ ngơi, sự tĩnh dưỡng, sự chết, ngủ, ngủ giấc ngàn thu, ngủ trọ, ngủ đỗ, (+ with) ngủ, ăn nằm (với ai), nằm yên, ngủ (một giấc ngủ), có đủ chỗ ngủ cho, ngủ cho qua (ngày giờ), (Ê,cốt) ngủ muộn, ngủ quên, ngủ quá giờ, ngủ đã sức, ngủ cho hết (tác dụng của cái gì), gác đến ngày mai, (xem) dog, con cù quay tít 5 {stupor } , trạng thái sững sờ 6 {torpidity } , tính trì độn, tính mê mụ; sự lười biếng, trạng thái ngủ lịm (động vật qua đông) 7 {torpidness } , tính trì độn, tính mê mụ; sự lười biếng, trạng thái ngủ lịm (động vật qua đông) 8 {torpor } , trạng thái lịm đi; trạng thái mê mệt { coma } , (y học) sự hôn mê, (thực vật học) mào lông (ở đầu hạt một số cây), (thiên văn học) đầu sao chổi, (vật lý) côma { numbly } , điếng người, lặng người { numbness } , tình trạng tê, tình trạng tê cóng, tình trạng tê liệt, tình trạng chết lặng đi { sleep } , giấc ngủ; sự ngủ, sự nghỉ ngơi, sự tĩnh dưỡng, sự chết, ngủ, ngủ giấc ngàn thu, ngủ trọ, ngủ đỗ, (+ with) ngủ, ăn nằm (với ai), nằm yên, ngủ (một giấc ngủ), có đủ chỗ ngủ cho, ngủ cho qua (ngày giờ), (Ê,cốt) ngủ muộn, ngủ quên, ngủ quá giờ, ngủ đã sức, ngủ cho hết (tác dụng của cái gì), gác đến ngày mai, (xem) dog, con cù quay tít { stupor } , trạng thái sững sờ { torpidity } , tính trì độn, tính mê mụ; sự lười biếng, trạng thái ngủ lịm (động vật qua đông) { torpidness } , tính trì độn, tính mê mụ; sự lười biếng, trạng thái ngủ lịm (động vật qua đông) { torpor } , trạng thái lịm đi; trạng thái mê mệt
 • { hardwood } , gỗ cứng, gỗ cây lá rộng (đối lại với gỗ thông...) { ironwood } , (thực vật học) gỗ cứng, thiết mộc (gỗ lim...)
 • { brick } , gạch, bánh, thỏi, cục (xà phòng, chè...), (từ lóng) người chính trực, người trung hậu, (từ lóng) người rộng lượng, người hào hiệp, (từ lóng) hớ, phạm sai lầm, (từ lóng) say rượu, (thông tục) với tất cả sức mạnh có thể đè bẹp được, (xem) straw, bằng gạch, (+ up) xây gạch bít đi { building block } , (Tech) khối hợp nhất, khối căn bản
 • { plantlet } , cây non
 • { vert } , (sử học), (pháp lý) cây xanh trong rừng, quyền đốn cây xanh trong rừng, (thông tục) người bỏ đạo này theo đạo khác, (thông tục) bỏ đạo này theo đạo khác
 • { salvo } , điều khoản bảo lưu; sự bảo lưu, sự nói quanh (để lẩn tránh), sự thoái thác, phương pháp an ủi (lương tâm); phương pháp giữ gìn (thanh danh), loạt súng (chào...); loạt đạn; đợt bom, tràng vỗ tay
 • Mục lục 1 {reality } , sự thực, thực tế, thực tại; sự vật có thực, tính chất chính xác, tính chất xác thực, tính chất đúng (như nguyên bản) 2 {sincerity } , tính thành thật, tính thật thà, tính ngay thật, tính chân thành, tính thành khẩn 3 {sooth } , (từ cổ,nghĩa cổ) sự thật 4 {troth } , (từ cổ,nghĩa cổ) lòng thành thật, sự thật 5 {true } , thật, thực, đúng, xác thực, chân chính, thành khẩn, chân thành, trung thành, đúng, chính xác, đúng chỗ, thật, thực, đúng, (kỹ thuật) vị trí đúng, sự lắp đúng chỗ, (kỹ thuật) (+ up) điều chỉnh cho đúng chỗ 6 {truth } , sự thật, lẽ phải, chân lý, sự đúng đắn, sự chính xác, tính thật thà, lòng chân thật, (kỹ thuật) sự lắp đúng 7 {verity } , sự thực, chân lý, tính chất chân thực, việc có thực, (từ cổ,nghĩa cổ) thực ra, quả thực { reality } , sự thực, thực tế, thực tại; sự vật có thực, tính chất chính xác, tính chất xác thực, tính chất đúng (như nguyên bản) { sincerity } , tính thành thật, tính thật thà, tính ngay thật, tính chân thành, tính thành khẩn { sooth } , (từ cổ,nghĩa cổ) sự thật { troth } , (từ cổ,nghĩa cổ) lòng thành thật, sự thật { true } , thật, thực, đúng, xác thực, chân chính, thành khẩn, chân thành, trung thành, đúng, chính xác, đúng chỗ, thật, thực, đúng, (kỹ thuật) vị trí đúng, sự lắp đúng chỗ, (kỹ thuật) (+ up) điều chỉnh cho đúng chỗ { truth } , sự thật, lẽ phải, chân lý, sự đúng đắn, sự chính xác, tính thật thà, lòng chân thật, (kỹ thuật) sự lắp đúng { verity } , sự thực, chân lý, tính chất chân thực, việc có thực, (từ cổ,nghĩa cổ) thực ra, quả thực
 • { credulousness } , tính cả tin, tính nhẹ dạ { veracity } , tính chân thực, tính xác thực
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status

Chức năng Tìm kiếm nâng cao

có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top