Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

冰堆丘

{drumlin } , đồi nhỏ hình trứng do vật của băng hà chồng chất mà thànhThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 冰山

  { berg } , (Nam phi) núi, đồi { iceberg } , núi băng trôi
 • 冰岛人

  { Icelander } , người băng đảo
 • 冰岛人的

  { Icelandic } , (thuộc) băng đảo, tiếng băng đảo
 • 冰岛的

  { Icelandic } , (thuộc) băng đảo, tiếng băng đảo
 • 冰岛语

  { Icelandic } , (thuộc) băng đảo, tiếng băng đảo
 • 冰川下的

  { subglacial } , ở dưới mặt băng
 • 冰川内的

  { englacial } , ở giữa băng hà
 • 冰帽

  { ice -cap } , chỏm băng (trên đỉnh núi)
 • 冰晶石

  { cryolite } , (khoáng chất) criôlit
 • 冰柱

  { icicle } , cột băng, trụ băng
 • 冰棒

  { Popsicle } , (Mỹ) kem que
 • 冰河

  { glacier } , (địa lý,ddịa chất) sông băng
 • 冰河作用

  { glaciation } , sự đóng băng
 • 冰河学

  { glaciology } , khoa sông băng
 • 冰河学者

  { glacialist } , người theo thuyết sông băng
 • 冰河时代的

  { glacial } , (thuộc) nước đá; (thuộc) thời kỳ sông băng, băng giá, lạnh buốt, lạnh lùng, ảm đạm, (hoá học) băng
 • 冰河期前的

  { preglacial } , trước băng hà
 • 冰河的

  { glacial } , (thuộc) nước đá; (thuộc) thời kỳ sông băng, băng giá, lạnh buốt, lạnh lùng, ảm đạm, (hoá học) băng
 • 冰河砂堆

  { esker } , eskar, (địa chất) đồi hình rắn, ngoằn ngoèo (do băng hà)
 • 冰沼湖

  { polynia } , (địa lý,địa chất) khe băng, hốc băng
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top