Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

警犬

{police dog } , chó của cảnh sát


{sleuth } , (như) sleuth,hound, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mật thám, trinh thám, làm mật thám, đi trinh thámThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 警示

  { caution } , sự thận trọng, sự cẩn thận, lời cảnh cáo, lời quở trách, (thông tục) người kỳ quái; vật kỳ lạ, (thông...
 • 警笛

  { hooter } , người la hét phản đối; huýt sáo phản đối, còi nhà máy; còi ô tô
 • 警觉

  { wake } , (hàng hải) lằn tàu, theo chân ai, theo liền ngay sau ai, (nghĩa bóng) theo gương ai, ((thường) số nhiều) nghỉ hằng năm...
 • 警觉心

  { vigilance } , sự cảnh giác, sự thận trọng, sự cẩn mật, (y học) chứng mất ngủ
 • 警觉的

  { alert } , tỉnh táo, cảnh giác, linh lợi, nhanh nhẹn, nhanh nhẫu, hoạt bát, sự báo động, sự báo nguy, sự báo động phòng...
 • 警语

  { aphorism } , cách ngôn { bon mot } , lời nói dí dỏm, lời nhận xét dí dỏm
 • 警车

  { patrol wagon } , xe nhà tù, xe chở tù nhân
 • 警醒的

  { vigilant } , cảnh giác, thận trọng, cẩn mật { watchful } , thận trọng, cảnh giác, đề phòng, thức, thao thức, không ngủ
 • 警醒着

  { watchfully } , thận trọng, cảnh giác, đề phòng, canh chừng, theo dõi, quan sát kỹ, thức, thao thức, không ngủ
 • 警钟

  { tocsin } , chuông bao động, sự báo động bằng chuông
 • 譬喻

  { parabolical } , (thuộc) truyện ngụ ngôn; diễn đạt bằng ngụ ngôn ((cũng) parabolic), (từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) parabolic
 • 譬喻地

  { allegorically } , (VăN) bóng bẩy, theo phép phúng dụ
 • 譬如

  { say } , (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo, lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một...
 • { for } , thay cho, thế cho, đại diện cho, ủng hộ, về phe, về phía, để, với mục đích là, để lấy, để được, đến,...
 • 计中之计

  { counterplot } , ,kautə\'plɔt/, kẻ chống lại âm mưu, phản kế, dùng phản kế để chống lại (một âm mưu...)
 • 计件工作

  { piecework } , (Econ) Việc làm khoán.+ Một hệ thống thanh toán trong đó cá nhân được thanh toán theo khối lượng sản phẩm...
 • 计划

  Mục lục 1 {blueprint } , thiết kế, lên kế hoạch 2 {Calculate } , tính, tính toán, tính trước, suy tính, dự tính, sắp xếp, sắp...
 • 计划了的

  { planned } , có kế hoạch
 • 计划生育

  { family planning } , sự kế hoạch hoá sinh đẻ; sự sinh đẻ có kế hoạch
 • 计划的

  { scheming } , có kế hoạch, có mưu đồ
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top