Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Affectionately

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Adjective

showing, indicating, or characterized by affection or love; fondly tender
an affectionate embrace.
having great affection or love; warmly attached; loving
your affectionate brother.
Obsolete .
strongly disposed or inclined.
passionate; headstrong.
biased; partisan.

Các từ tiếp theo

 • Affectionateness

  showing, indicating, or characterized by affection or love; fondly tender, having great affection or love; warmly attached; loving, obsolete ., an affectionate...
 • Affective

  of, caused by, or expressing emotion or feeling; emotional., causing emotion or feeling., adjective, emotional , emotive , feeling , intuitive , noncognitive...
 • Affectivity

  of, caused by, or expressing emotion or feeling; emotional., causing emotion or feeling., noun, affection , feeling , sentiment
 • Afferent

  bringing to or leading toward an organ or part, as a nerve or arteriole ( opposed to efferent )., a nerve carrying a message toward the central nervous...
 • Affettuoso

  with affection and tenderness (a musical direction)., a composition or movement of gentle, tender character.
 • Affiance

  to pledge by promise of marriage; betroth., a pledging of faith, as a marriage contract., trust; confidence; reliance.
 • Affianced

  betrothed; engaged., adjective, betrothed , intended , plighted , engagement , promised
 • Affidavit

  a written declaration upon oath made before an authorized official., noun, affirmation , oath , sworn statement , testimony , attestation , deposition...
 • Affiliate

  to bring into close association or connection, to attach or unite on terms of fellowship; associate (usually fol. by with in u.s. usage, by to in brit....
 • Affiliation

  the act of affiliating; state of being affiliated or associated., noun, alliance , amalgamation , banding together , bunch , cahoots * , clan , coalition...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Math

2.091 lượt xem

Cars

1.981 lượt xem

Plants and Trees

605 lượt xem

Energy

1.659 lượt xem

Bikes

728 lượt xem

Birds

358 lượt xem

Neighborhood Parks

337 lượt xem

The Human Body

1.587 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 04/02/23 10:29:15
 • 24/01/23 04:53:41
  mn đây ko có ngữ cảnh đâu ạ chỉ là trắc nghiệm mà trong đó có câu in the swim với under the sink, nghĩa là gì v ạ
  • hvkhhvkh
   0 · 27/01/23 07:37:52
 • 27/12/22 09:09:23
  Trong ngữ cảnh là băng nhóm này đang cảnh báo hai cha con kia là đừng có khai cái gì cho đặc vụ biết, nhưng rồi họ nhận được tin là hai cha con này đã nói gì đó nên là bắt cóc 2 người họ rồi tra hỏi, trong lúc tra hỏi có nói câu: Nothing spoils a target better than a hit.Ai dịch giúp em câu này với ạ, cám ơn nhiều a
  Xem thêm 2 bình luận
  • ngoctd
   1 · 16/01/23 10:17:11
  • Mèo Hồi Giáo
   0 · 19/01/23 09:32:19
 • 13/01/23 08:23:49
  Các bác cho em hỏi tiếng Việt của biện pháp chữa cháy Alcohol typ foam là gì vậy ạ?
  Suitable Extinguishing Media
  Alcohol type Foam, Dry Chemical CO2
  • dienh
   0 · 14/01/23 02:27:01
 • 06/01/23 09:34:21
  Two ladies in heaven
  Long
  1st woman: Hi Wanda!
  2nd woman: Ohmigod, Sylvia! How did you die?
  1st woman: I froze to death.
  2nd woman: How horrible!
  1st woman: It wasn't so bad. After I quit shaking from the cold, I began to get warm and sleepy and finally died a peaceful death. What about you?
  2nd woman: I had a massive heart attack. I suspected my husband was cheating, so I came home early to catch him. But instead I found him all by himself in the den watching TV.
  1st...
  Two ladies in heaven
  Long
  1st woman: Hi Wanda!
  2nd woman: Ohmigod, Sylvia! How did you die?
  1st woman: I froze to death.
  2nd woman: How horrible!
  1st woman: It wasn't so bad. After I quit shaking from the cold, I began to get warm and sleepy and finally died a peaceful death. What about you?
  2nd woman: I had a massive heart attack. I suspected my husband was cheating, so I came home early to catch him. But instead I found him all by himself in the den watching TV.
  1st woman: So then what happened?
  2nd woman: I was so sure there was another woman in the house that I started running all over the house looking, I ran up into the attic to search and then down into the basement. Then I went through every closet and checked under the beds. I kept this up until I had looked everywhere in the house. Finally I became so exhausted that I just keeled over with a heart attack and died,.
  1st woman: Too bad you didn't look in the freezer. We'd both still be alive.(Theo yêu cầu của hanhdang)

  Xem thêm.
  hanhdang đã thích điều này
  • hanhdang
   0 · 09/01/23 11:16:07
Loading...
Top