Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Idiotism

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Noun

idiotic conduct or action.
idiocy.

Xem thêm các từ khác

 • Idiotize

  to make a fool of; make idiotic.
 • Idle

  not working or active; unemployed; doing nothing, not spent or filled with activity, not in use or operation; not kept busy, habitually doing nothing or...
 • Idle pulley

  a loose pulley made to press or rest on a belt in order to tighten or guide it.
 • Idle wheel

  a wheel for transmitting power and motion between a driving and a driven part, either by friction or by means of teeth., idle pulley.
 • Idleness

  not working or active; unemployed; doing nothing, not spent or filled with activity, not in use or operation; not kept busy, habitually doing nothing or...
 • Idler

  a person who passes time in a lazy or unproductive way., machinery . an idle gear, wheel, or pulley., railroads . an empty freight car placed under the...
 • Idly

  not working or active; unemployed; doing nothing, not spent or filled with activity, not in use or operation; not kept busy, habitually doing nothing or...
 • Idol

  an image or other material object representing a deity to which religious worship is addressed., bible ., any person or thing regarded with blind admiration,...
 • Idolater

  also, idolist, a person who is an immoderate admirer; devotee.
 • Idolatress

  a woman idolater
 • Idolatrous

  worshiping idols., blindly adoring., of or pertaining to idolatry., adjective, pagan , idol worshipping , heathen
 • Idolatrousness

  worshiping idols., blindly adoring., of or pertaining to idolatry.
 • Idolatry

  the religious worship of idols., excessive or blind adoration, reverence, devotion, etc., noun, idolism , adoration , worship , infatuation , fervor ,...
 • Idolise

  to regard with blind adoration, devotion, etc., to worship as a god., to practice idolatry, to idolize as did ancient greece and rome .
 • Idolization

  to regard with blind adoration, devotion, etc., to worship as a god., to practice idolatry, noun, to idolize as did ancient greece and rome ., reverence...
 • Idolize

  to regard with blind adoration, devotion, etc., to worship as a god., to practice idolatry, verb, verb, to idolize as did ancient greece and rome ., despise,...
 • Idyl

  a poem or prose composition, usually describing pastoral scenes or events or any charmingly simple episode, appealing incident, or the like., a simple...
 • Idyll

  a poem or prose composition, usually describing pastoral scenes or events or any charmingly simple episode, appealing incident, or the like., a simple...
 • Idyllic

  suitable for or suggestive of an idyll; charmingly simple or rustic, of, pertaining to, or characteristic of an idyll., adjective, adjective, his idyllic...
 • Idyllist

  a writer of idylls.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top