Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Idolise

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Verb (used with object)

to regard with blind adoration, devotion, etc.
to worship as a god.

Verb (used without object)

to practice idolatry
to idolize as did ancient Greece and Rome.

Xem thêm các từ khác

 • Idolization

  to regard with blind adoration, devotion, etc., to worship as a god., to practice idolatry, noun, to idolize as did ancient greece and rome ., reverence...
 • Idolize

  to regard with blind adoration, devotion, etc., to worship as a god., to practice idolatry, verb, verb, to idolize as did ancient greece and rome ., despise,...
 • Idyl

  a poem or prose composition, usually describing pastoral scenes or events or any charmingly simple episode, appealing incident, or the like., a simple...
 • Idyll

  a poem or prose composition, usually describing pastoral scenes or events or any charmingly simple episode, appealing incident, or the like., a simple...
 • Idyllic

  suitable for or suggestive of an idyll; charmingly simple or rustic, of, pertaining to, or characteristic of an idyll., adjective, adjective, his idyllic...
 • Idyllist

  a writer of idylls.
 • If

  in case that; granting or supposing that; on condition that, even though, whether, (used to introduce an exclamatory phrase), when or whenever, a supposition;...
 • Iffy

  full of unresolved points or questions, doubtful; questionable, adjective, adjective, an iffy situation ., an early decision on this is iffy ., certain...
 • Igloo

  an eskimo house, being a dome-shaped hut usually built of blocks of hard snow., informal . any dome-shaped construction thought to resemble an igloo, military...
 • Igneous

  geology . produced under conditions involving intense heat, as rocks of volcanic origin or rocks crystallized from molten magma., of, pertaining to, or...
 • Ignis fatuus

  also called friar's lantern , will-o'-the-wisp. a flitting phosphorescent light seen at night, chiefly over marshy ground, and believed to be due to spontaneous...
 • Ignitable

  to set on fire; kindle., chemistry . to heat intensely; roast., to take fire; begin to burn.
 • Ignite

  to set on fire; kindle., chemistry . to heat intensely; roast., to take fire; begin to burn., verb, verb, extinguish , put out, burn , burst into flames...
 • Igniter

  a person or thing that ignites., electronics . the carborundum rod used to initiate the discharge in an ignitron tube.
 • Ignitible

  to set on fire; kindle., chemistry . to heat intensely; roast., to take fire; begin to burn.
 • Ignition

  the act or fact of igniting; state of being ignited., a means or device for igniting., (in an internal-combustion engine) the process that ignites the...
 • Ignobility

  of low character, aims, etc.; mean; base, of low grade or quality; inferior., not noble; of humble descent or rank., falconry . noting any hawk with short...
 • Ignoble

  of low character, aims, etc.; mean; base, of low grade or quality; inferior., not noble; of humble descent or rank., falconry . noting any hawk with short...
 • Ignobleness

  of low character, aims, etc.; mean; base, of low grade or quality; inferior., not noble; of humble descent or rank., falconry . noting any hawk with short...
 • Ignominious

  marked by or attended with ignominy; discreditable; humiliating, bearing or deserving ignominy; contemptible., adjective, an ignominious retreat ., shameful...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top