Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Juvenescent

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Adjective

being or becoming youthful; young.
young in appearance.
having the power to make young or youthful
a juvenescent elixir.

Các từ tiếp theo

 • Juvenile

  of, pertaining to, characteristic of, or suitable or intended for young persons, young; youthful, immature; childish; infantile, a young person; youth.,...
 • Juvenilia

  works, esp. writings, produced in one's youth, literary or artistic productions suitable or designed for the young, his juvenilia were more successful...
 • Juvenility

  juvenile state, character, or manner., juvenilities, youthful qualities or acts., an instance of being juvenile., noun, adolescence , greenness , juvenescence...
 • Juxtapose

  to place close together or side by side, esp. for comparison or contrast., verb, appose , bring near , bring together , connect , pair , place in proximity...
 • Juxtaposition

  an act or instance of placing close together or side by side, esp. for comparison or contrast., the state of being close together or side by side., noun,...
 • K

  the eleventh letter of the english alphabet, a consonant., any sound represented by the letter k or k, as in bilk, kit, or sick., something having the...
 • K ration

  an emergency field ration for u.s. armed forces when other food or rations are not available, consisting of three separate packaged meals of concentrated...
 • Kabbalah

  an esoteric or occult matter resembling the kabbalah that is traditionally secret[syn: cabala ], an esoteric theosophy of rabbinical origin based...
 • Kadi

  qadi.
 • Kaftan

  caftan., a woman's dress style that imitates the caftan cloaks worn by men in the near east[syn: caftan ], a (cotton or silk) cloak with full sleeves...
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 29/03/23 09:17:04
  Chào mọi người ạ.
  Mọi người có thể giúp em dịch nghĩa của các từ "orbital floor and roof and orbital plate". Em học chuyên ngành mà lên gg dịch không hiểu. Cảm ơn a/c nhiều
 • 26/03/23 09:48:00
  chào mọi người ạ mọi người hiểu được "xu thế là gì không ạ" giải thích cụ thể. Bời vì tra gg mà e đọc vẫn ko hiểu đc xu thế nghĩa là gì ạ huhu<33 nếu đc chân thành cảm ơn các a/c nhìu lm ạ
 • 24/03/23 02:51:20
  Chào mọi người,
  Xin giúp em dịch cụm "a refundable employment tax credit" trong câu sau với ạ "The federal government established the Employee Retention Credit (ERC) to provide a refundable employment tax credit to help businesses with the cost of keeping staff employed." Em dịch là Quỹ tín dụng hoàn thuế nhân công- dịch vậy xong thấy mình đọc còn không hiểu =)) Cảm ơn mọi người
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:13:48
   • Diệu Thu
    Trả lời · 26/03/23 11:16:44
 • 24/03/23 01:37:42
  18. This is the woman ________ the artist said posed as a model for the painting.
  A. who
  B. whom
  C. whose
  D. which
  CHo em xin đáp án và giải thích ạ. Many thanks
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:19:54
   • Hoa Phan
    Trả lời · 25/03/23 06:18:51
  • dienh
   0 · 26/03/23 03:35:00
 • 24/03/23 02:19:22
  em xin đáp án và giải thích ạ
  1 my uncle went out of the house.............ago
  A an hour's half
  B a half of hour
  C half an hour
  D a half hour
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:19:12
 • 19/03/23 10:40:27
  em xem phim Suzume no Tojimari có 1 đứa nói trong thì trấn không hiệu sách, không nha sĩ không có "Pub mother" "pub cat's eye"
  but 2 pubs for some reason. Em không hiểu câu đó là gì ạ? Quán ăn cho mèo à? Quán rượu mẹ á? :(((
  • Sáu que Tre
   1 · 23/03/23 09:09:35
Loading...
Top