Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Trillion

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

a cardinal number represented in the U.S. by 1 followed by 12 zeros, and in Great Britain by 1 followed by 18 zeros.

Adjective

amounting to one trillion in number.

Synonyms

noun
jillion , million , multiplicity , ream

Các từ tiếp theo

 • Trilobate

  having three lobes.
 • Trilobite

  any marine arthropod of the extinct class trilobita, from the paleozoic era, having a flattened, oval body varying in length from 1 in. (2.5 cm) or less...
 • Trilocular

  having three loculi, chambers, or cells.
 • Trilogy

  a series or group of three plays, novels, operas, etc., that, although individually complete, are closely related in theme, sequence, or the like., (in...
 • Trim

  to put into a neat or orderly condition by clipping, paring, pruning, etc., to remove (something superfluous or dispensable) by or as if by cutting (often...
 • Trimester

  a term or period of three months., one of the three approximately equal terms into which the year is divided by some colleges, schools, etc.
 • Trimestrial

  a term or period of three months., one of the three approximately equal terms into which the year is divided by some colleges, schools, etc.
 • Trimeter

  a verse of three measures or feet., consisting of three measures or feet., classical prosody . composed of six feet or three dipodies.
 • Trimmer

  a person or thing that trims., a tool or machine for trimming, clipping, paring, or pruning., a machine for trimming lumber., building trades ., an apparatus...
 • Trimming

  anything used or serving to decorate or complete, usually, trimmings. an accompaniment or garnish to a main dish, trimmings, pieces cut off in trimming,...
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 29/03/23 09:17:04
  Chào mọi người ạ.
  Mọi người có thể giúp em dịch nghĩa của các từ "orbital floor and roof and orbital plate". Em học chuyên ngành mà lên gg dịch không hiểu. Cảm ơn a/c nhiều
 • 26/03/23 09:48:00
  chào mọi người ạ mọi người hiểu được "xu thế là gì không ạ" giải thích cụ thể. Bời vì tra gg mà e đọc vẫn ko hiểu đc xu thế nghĩa là gì ạ huhu<33 nếu đc chân thành cảm ơn các a/c nhìu lm ạ
 • 24/03/23 02:51:20
  Chào mọi người,
  Xin giúp em dịch cụm "a refundable employment tax credit" trong câu sau với ạ "The federal government established the Employee Retention Credit (ERC) to provide a refundable employment tax credit to help businesses with the cost of keeping staff employed." Em dịch là Quỹ tín dụng hoàn thuế nhân công- dịch vậy xong thấy mình đọc còn không hiểu =)) Cảm ơn mọi người
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:13:48
   • Diệu Thu
    Trả lời · 26/03/23 11:16:44
 • 24/03/23 01:37:42
  18. This is the woman ________ the artist said posed as a model for the painting.
  A. who
  B. whom
  C. whose
  D. which
  CHo em xin đáp án và giải thích ạ. Many thanks
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:19:54
   • Hoa Phan
    Trả lời · 25/03/23 06:18:51
  • dienh
   0 · 26/03/23 03:35:00
 • 24/03/23 02:19:22
  em xin đáp án và giải thích ạ
  1 my uncle went out of the house.............ago
  A an hour's half
  B a half of hour
  C half an hour
  D a half hour
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:19:12
 • 19/03/23 10:40:27
  em xem phim Suzume no Tojimari có 1 đứa nói trong thì trấn không hiệu sách, không nha sĩ không có "Pub mother" "pub cat's eye"
  but 2 pubs for some reason. Em không hiểu câu đó là gì ạ? Quán ăn cho mèo à? Quán rượu mẹ á? :(((
  • Sáu que Tre
   1 · 23/03/23 09:09:35
Loading...
Top