Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Nhật

Magic Tape

n

マジックテープ

Xem thêm các từ khác

 • Magic ball

  n まきゅう [魔球]
 • Magic bullet(s)

  n まだん [魔弾]
 • Magic cloak of invisibility

  n かくれみの [隠れ蓑]
 • Magic flute

  n まてき [魔笛]
 • Magic glass

  n マジックグラス
 • Magic hand

  n マジックハンド
 • Magic ink marker

  n,abbr マジックインキ
 • Magic lantern

  n げんとう [幻灯]
 • Magic mirror

  n マジックミラー
 • Magic number

  n マジックナンバー
 • Magic square

  n まほうじん [魔方陣] ほうじん [方陣]
 • Magical

  n マジカル
 • Magical power

  n まりょく [魔力]
 • Magician

  Mục lục 1 n 1.1 てじなし [手品師] 1.2 まほうつかい [魔法使い] 1.3 まじゅつし [魔術師] 1.4 きじゅつし [奇術師] 1.5...
 • Magistrate

  n はんがん [判官] ぶぎょう [奉行]
 • Maglev

  n じきふじょう [磁気浮上]
 • Magma

  n マグマ がんしょう [岩漿]
 • Magma reservoir

  n マグマだまり [マグマ溜り]
 • Magnanimity

  Mục lục 1 adj-na,n 1.1 おおめ [大目] 2 n 2.1 ほうよう [包容] 2.2 じんじょ [仁恕] 2.3 がりょう [雅量] 2.4 どりょう [度量]...
 • Magnanimous

  Mục lục 1 adj-na,adj-no,n 1.1 ふとっぱら [太っ腹] 2 adj-na,uk 2.1 おおらか [大らか] 3 n 3.1 かんじょ [寛恕] 3.2 きうこうだい...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top