Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

A-Bag

Tiếng lóng

  • Real estate exchanger term meaning a keeper property that would not be traded off without a substantial advantage gained. Thuật ngữ trong kinh doanh bất động sản có nghĩa là một người sở hữu tài sản sẽ không mua hoặc bán nếu như không thu được một khoản lợi nhuận đáng kể nào đó.
  • Example: That's a good property--it's A-Bag. = Khu đất đó tốt đấy - Đó là một món hời.

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top