Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Argentan

Nghe phát âm
/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

Bản mẫu:Phiên âm

Cơ khí & công trình

hợp kim acgentan

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • Argenteous

  Tính từ: như bạc,
 • Argenteum

  Danh từ: lớp bạc cá,
 • Argentic

  / a:´dʒentik /, Tính từ: có chứa bạc, Y học: chứa ag hóa trị cao,...
 • Argentiferous

  / ¸a:dʒən´tifərəs /, Tính từ: có bạc, Hóa học & vật liệu:...
 • Argentina

  / ˈɑː(ɹ).dʒənˌtin.ə /, Quốc gia: tên đầy đủ:cộng hòa ar-gen-ti-na, tên thường gọi:ar-gen-ti-na...
 • Argentine

  / ´a:dzən¸tain /, Tính từ: (thuộc) bạc; bằng bạc, Danh từ: chất...
 • Argentinian

  người Ác-hen-tina,
 • Argentite

  Địa chất: acgentit, quặng sunfua bạc,
 • Argentometer

  dụng cụ xác định hàm lượng bạc,
 • Argentometric titration

  sự định phân bằng nitrat bạc,
 • Argenton

  may so,
 • Argentophil

  Tính từ: Ưa bạc; nhuộm bạc, ưa ag, nhuộm độc ag,
 • Argentum

  / a:´dʒentəm /, Kỹ thuật chung: bạc, Địa chất: bạc,
 • Argentum proteinicum forte

  bạc proteinat mạnh,
 • Argentum proteinicum mite

  syn mild silver protein bạc : proteinat yếu, bạc nucleinat.,
 • Argil

  / ´a:dʒil /, Danh từ: Đất sét (làm đồ gốm), Xây dựng: sét gốm,...
 • Argilization

  sự hóa đất, sự pha đất, sự sét hóa,
 • Argilla

  cao lanh (kaolin), đất sét,
 • Argillaceous

  / ¸a:dʒi´leiʃəs /, Tính từ: (thuộc) đất sét; có đất sét, Cơ khí &...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top