Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

Bus bar

Nghe phát âm

Mục lục

Điện

cần nối mạch

Giải thích VN: Mạch điện chính để các mạhc thứ cấp nối với mạch gốc. Một dây điện lớn để nối chung mọi điểm trong một mạch cùng với một điện thế. Thí dụ dây mát chung hay dây dẫn điện mạch BVS.

dây dẫn sơ cấp

Xây dựng

que hàn điện

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top