Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Des

Mục lục

/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

Bản mẫu:Phiên âm

Thông dụng

Viết tắt
Bộ Giáo dục và Khoa học Anh quốc ( Department of Education and Science)

Xem thêm các từ khác

 • Desaccharification

  sự khử đường,
 • Desaeration

  thải khí [sự thải khí (do ép nén của đất sét)],
 • Desalinate

  / di´sæli¸neit /, Động từ: khử muối, hình thái từ: Kỹ...
 • Desalination

  / di:¸sæli´neiʃən /, Danh từ: sự khử muối, Kỹ thuật chung: sự...
 • Desalination freezing

  kết đông khử muối,
 • Desalination of water

  khử muối của nước,
 • Desalinization

  phương pháp khử muối, sự khử mặn, sự khử muối, sự loại muối, sự khử muối, (1) loại muối ra khỏi nước biển hay...
 • Desalinize

  / di´sæli¸naiz /, Kỹ thuật chung: khử mặn, khử muối, loại bỏ muối,
 • Desalt

  Động từ: khử muối, khử mặn, khử muối, loại bỏ muối,
 • Desalting

  sự khử mặn, sự khử muối, desalination [desalting] of water, sự khử muối của nước
 • Desalting of water

  khử muối của nước, desalination [desalting] of water, sự khử muối của nước
 • Desalting process

  phương pháp khử muối, quá trình khử muối,
 • Desamidase

  deamidaza,
 • Desaminase

  đesaminaza, deaminaza,
 • Desand

  khử cát, lọc cát, lọc cát,
 • Desander

  bộ khử cát, máy tách cát,
 • Desandin equipment

  thiết bị lọc cát,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top