Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Ice bank

Nghe phát âm

Mục lục

Điện lạnh

tầng (nước) đá tích lạnh

Kỹ thuật chung

lớp (nước) đá tích lạnh
lớp băng đá
ice bank buildup
gia tăng lớp băng đá

Xem thêm các từ khác

 • Ice bank buildup

  gia tăng lớp băng đá,
 • Ice bank buildup (ice generator)

  sự gia tăng lớp đá tích (lạnh), sự tăng trưởng lớp đá tích,
 • Ice bank evaporator

  thiết bị bốc hơi có băng làm lạnh,
 • Ice bank section

  bộ phận trữ (nước) đá, bộ phận trữ đá,
 • Ice bank tank

  thùng trữ (nước) đá, thùng trữ đá, tăng trữ (nước) đá, tăng trữ đá,
 • Ice bank unit

  thiết bị tích trữ (nước) đá, thiết bị tích trữ đá,
 • Ice bank water cooler

  máy làm lạnh nước bằng nước đá,
 • Ice barrier

  dải băng chắn, tường băng,
 • Ice basket

  rổ băng đá, rổ đá, thùng bảo quản đá, thùng bảo quản (nước) đá, rổ để khoanh khoai tây,
 • Ice bath

  bình đá lạnh (của thermostat), bình (nước) đá lạnh, bình băng đá,
 • Ice bed

  nền băng đá, nền đá, lớp băng đá, lớp đá,
 • Ice benching machine

  máy bốc xếp băng đá khối, máy bốc xếp đá khối,
 • Ice bin

  thùng bảo quản nước đá, thùng bảo quản (nước) đá,
 • Ice block

  nước đá khối, cây (băng) đá, cây đá, khối (nước) đá, khối nước đá, đá khối, tảng đá,
 • Ice block harvesting

  tháo khuôn cho cây (nước) đá, thu hoạch (nước) đá, lấy cây (nước) đá ra,
 • Ice blockage

  tắc do (nước) đá, tắc do đóng băng, tắc ẩm,
 • Ice blower

  máy thổi (tâm) cây đá, quạt thổi băng, quạt thổi tuyết,
 • Ice boast

  tàu phá băng,
 • Ice bock harvesting

  sự lấy cây đá ra, sự tháo khuôn cho cây đá, thu hoạch đá,
 • Ice bond

  hợp chất (nước) đá,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top