Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Lie-in

Mục lục

/´lai¸in/

Thông dụng

Danh từ
Sự nằm nán lại, sự ngủ nướng

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • Lie (to) bare

  Địa chất: lộ, làm lộ ra,
 • Lie algebra

  đại số lie,
 • Lie at anchor

  neo đỗ (định vị),
 • Lie group

  nhóm li, nhóm lie, formal lie group, nhóm li hình thức, local lie group, nhóm li địa phương, formal lie group, nhóm lie hình thức, local...
 • Lie idle

  nằm không, nằm rỗi,
 • Lie in the roads

  nằm ở vũng tàu (tàu),
 • Lie key

  khóa giữ, càng giữ,
 • Lieberkuhn reflector

  gương phản xạ liberkuhn,
 • Liebfraumilch

  Danh từ: rượu vang trắng làm ở thung lũng sông rhin,
 • Liebig condenser

  bộ ngưng liebig,
 • Liebigite

  Địa chất: libigit,
 • Liechtenstein

  /ˈlɪktənˌstaɪn/, diện tích: 160 sq km, thủ đô: vaduz, tôn giáo:, dân tộc:, quốc huy:, quốc kỳ:,
 • Lied

  / li:d /, Danh từ, số nhiều .lieder:, ' li:d”, bài ca, bài thơ ( Đức)
 • Lief

  / li:f /, Phó từ: (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn lòng, tự nguyện,
 • Liege

  / li:dʒ /, Danh từ: (sử học) lãnh chúa, bá chủ ( (cũng) liege lord), chư hầu ( (cũng) liegeman),
 • Liegeman

  / ´li:dʒmən /, Danh từ: người tâm phúc, người trung thành, (sử học) chư hầu trung thành, viên...
 • Lien

  / ´liən /, Danh từ: (pháp lý) quyền cho phép chủ nợ nắm giữ vật thế chấp đến khi con nợ...
 • Lien-

  (lieno-) prefìx. chỉ lách.,
 • Lien accessorius

  lách phụ,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top