Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Mon

/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

Bản mẫu:Phiên âm

Thông dụng

Thứ Hai ( Monday)

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • Mon-

  (mono-) prefix chỉ một, đơn độc, một mình.,
 • Mon- (mono-)

  tiền tố chỉ một, đơn độc, một mình,
 • Monacid

  monoaxít, axit đơn,
 • Monaco

  /´mɔnəkou/, vị trí: công quốc monaco (the principality of monaco) là một thành phố có chủ quyền nằm trên bờ Địa trung hải...
 • Monad

  / ´mɔnæd /, Danh từ: (triết học) đơn tử, Hóa học & vật liệu:...
 • Monad nock

  đồi trơ trụi,
 • Monadic

  một ngôi, một toán hạng, đơn phân, monadic boolean operator, toán tử boole một ngôi, monadic boolean operator, toán tử luận lý một...
 • Monadic (a-no)

  đơn tử,
 • Monadic Boolean operator

  toán tử boole một ngôi, toán tử luận lý một ngôi,
 • Monadic operation

  phép toán đơn phân, thao tác đơn tử, phép toán một ngôi,
 • Monadic operator

  toán tử một ngôi,
 • Monadism

  Danh từ: (triết học) thuyết đơn tử,
 • Monadnock

  đồi sót,
 • Monadology

  Danh từ: thuyết đơn tử,
 • Monakow bundle

  bó monakow,
 • Monamide

  monamit,
 • Monamine

  monamin,
 • Monaminuria

  monamin niệu,
 • Monandrous

  / mɔ´nændrəs /, tính từ, (thực vật học) chỉ có một nhị, (thuộc) chế độ một chồng,
 • Monandry

  / mɔ´nændri /, Danh từ: chế độ một chồng,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top