Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Sooner

Nghe phát âm

Mục lục

/'su:nə/

Thông dụng

Danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người được thế trước (được lợi thế vì tranh thủ làm trước)

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • Sooner or later

  sớm hay muộn,
 • Soony

  / 'su:ni /, Tính từ: ( Úc) uỷ mị, dễ xúc cảm,
 • Soot

  / sut /, Danh từ: bồ hóng, muội, nhọ nồi, Ngoại động từ: phủ...
 • Soot blower

  máy quạt bồ hóng, máy quạt muội, thiết bị thổi sạch mồ hóng (ở nồi hơi), máy quạt muội// dụng cụ quét muội,
 • Soot collector

  ngăn tụ muội,
 • Soot number

  chỉ số phủ muội,
 • Soot removal apparatus

  thiết bị hút bồ hóng,
 • Sooted

  Tính từ: bị phủ muội than; bồ hóng,
 • Sooted or sooty plug

  bougie bị phủ muội than,
 • Sooterkin

  Danh từ: (từ cổ,nghĩa cổ) kế hoạch chết non, kế hoạch chết yểu,
 • Sooth

  / su:θ /, Danh từ: (từ cổ,nghĩa cổ) sự thật, in sooth, thật ra, to speak sooth, nói thật
 • Soothe

  / su:ð /, Ngoại động từ: làm yên tĩnh, làm êm dịu, làm dịu, làm nguội, dỗ dành (tình cảm...),...
 • Soother

  / ´su:ðə /, danh từ, người làm giảm đau, người dỗ dành, vú cao su (cho trẻ ngậm),
 • Soothfast

  / ´su:θ¸fa:st /, tính từ (từ cổ,nghĩa cổ), thật, trung thực, trung thành; kiên trì,
 • Soothfastly

  Phó từ, (từ cổ, nghĩa cổ): trung thành; trung thực, kiên quyết,
 • Soothfastness

  Danh từ, (từ cổ, nghĩa cổ): trung thành; trung thực, kiên quyết,
 • Soothing

  / ´su:ðiη /, Tính từ: dịu dàng, êm dịu, dễ chịu, Từ đồng nghĩa:...
 • Soothingly

  Phó từ: dịu dàng, êm dịu, dễ chịu,
 • Soothly

  Phó từ: (từ cổ, nghĩa cổ) chân thực; xác thực,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top