Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Undulating extinction

Mục lục

Cơ khí & công trình

sự tắt dạng sống

Xây dựng

sự tắt lượn sóng

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • Undulating pulse

  mạch làn sóng,
 • Undulating surface

  bề mặt gợn sóng,
 • Undulation

  / ¸ʌndju´leiʃən /, Danh từ: sự gợn sóng, sự nhấp nhô, sự dập dờn, sự uốn sóng, sự gợn...
 • Undulation of ground

  địa hình nhấp nhô,
 • Undulatoly motion

  chuyển động dạng sóng,
 • Undulator

  máy đo sóng, máy hiện sóng,
 • Undulatory

  / ´ʌndjulətəri /, Tính từ: gợn sóng, nhấp nhô, (thuộc) sóng; hình sóng, Điện...
 • Undulatory nystagmus

  rung giật nhãn cầu dạng sóng,
 • Undulatory theory

  thuyết ba động,
 • Unduly

  / ʌn´dju:li /, Phó từ: quá mức đúng đắn, quá mức thích đáng, không chính đáng, không đúng...
 • Unduplicated

  Tính từ: không được sao lại, không được nhân đôi,
 • Undurable

  Tính từ: không bền, không lâu bền, không chắc chắn, không kéo dài, (adj) không bền lâu, bất...
 • Undurated aggregate

  tổ hợp không kết cứng,
 • Undusted

  Tính từ: không được quét bụi, không được phủi bụi; không được quét sạch, không được...
 • Unduteous

  Tính từ: không thấy trách nhiệm, không vâng lời; không ngoan; khó bảo,
 • Undutiful

  / ʌn´dju:tiful /, Tính từ: không biết vâng lời, không biết tôn kính, không biết kính trọng (người...
 • Undutifulness

  Danh từ: sự không biết vâng lời, sự không biết tôn kính, sự không biết kính trọng, sự thiếu...
 • Undy

  Tính từ: lượn sóng (gia huy),
 • Undyed

  / ʌn´daid /, Tính từ: không nhuộm, không tô màu, không quét sơn, Dệt may:...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top