Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Élu

Mục lục

Tính từ

được bầu ra, trúng cử
(tôn giáo) được ân sủng

Danh từ

Người trúng cử
Người may mắn
(tôn giáo) người được ân sủng
ý trung nhân (cũng élu du coeur)
beaucoup d'appelés et peu d'élus
mất ít ruồi nhiều

Phản nghĩa

Damné réprouvé [[]]

Xem thêm các từ khác

 • Élémentaire

  Tính từ: xem élément i, cơ bản, sơ cấp, sơ đẳng, supérieur compliqué, analyse élémentaire, phân...
 • Élévation

  sự nâng lên, sự xây cao, sự cao lên, sự tăng lên; sự cất cao sự; thăng lên, sự đưa lên, chỗ cao, gò; tầng cao, sự xây...
 • Émancipation

  sự giải phóng, tutelle (mise en) asservissement soumission [[]], émancipation de la pensée, sự giải phóng tư tưởng
 • Émanciper

  giải phóng, la science émancipe l'homme, khoa học giải phóng con người
 • Émersion

  sự ló ra, sự nhô lên, sự lộ ra, (thiên (văn học)) sự lại ló ra, sự tái hiện (một thiên thể), immersion, émersion d'un rocher,...
 • Émetteur

  Danh từ: người phát; người phát hành, máy phát; đài phát, Tính từ:...
 • Éminent

  Tính từ: cao siêu; lỗi lạc, (từ cũ, nghĩa cũ) cao, inférieur médiocre [[]], savoir éminent, tri thức...
 • Émotif

  Tính từ: do cảm xúc, dễ xúc cảm, Danh từ: người dễ xúc cảm,...
 • Émousser

  làm cùn, làm yếu, làm nhụt, cạo rêu, aiguiser affiner, émousser un couteau, làm cùn con dao, émousser le courage, làm nhụt lòng dũng...
 • Énergie

  nghị lực, (vật lý) học năng lượng, (từ cũ; nghĩa cũ) hiệu lực, indolence inertie mollesse paresse, homme sans énergie, người...
 • Énorme

  Tính từ: kếch xù, rất lớn, quá đáng, normal ordinaire insignifiant minime petit [[]], un animal énorme,...
 • Épais

  Tính từ: dày, đậm, thô, đặc, rậm, đông, đày đặc, trì độn, dày, mau, papier épais, giấy dày,...
 • Épaisseur

  bề dày, chiều dày, sự đặc, sự rậm rạp, sự dày đặc, sự trì độn, l'épaisseur d'une planche, bề dày tấm ván, l'épaisseur...
 • Épanouissement

  sự nở, sự hớn hở, sự hoan hỉ, sự phát triển, sự nảy nở, épanouissement des fleurs, sự nở hoa, l'épanouissement du visage,...
 • Épargner

  dành dụm, tiết kiệm, tránh, miễn, đối xử rộng lượng, nể nang, trừ ra, chừa ra, épargner quelque argent pour ses vieux jours,...
 • Éparpillement

  sự rải rắc, (nghĩa bóng) sự phân tán
 • Épaté

  Tính từ: rộng đáy; tẹt, (nghĩa bóng, thân mật) kinh ngạc, nez épaté, mũi tẹt
 • Épaulé

  (thể dục thể thao) sự cử ngang vai (cử tạ)
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top