Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Accouplé

Tính từ

Ghép đôi
Piles électriques accouplées
pin điện ghép đôi

Xem thêm các từ khác

 • Affairé

  Tính từ: bận rộn, désoeuvré oisif, avoir l'air affairé, có vẻ bận rộn
 • Affixé

  Tính từ: (ngôn ngữ học) dùng làm phụ tố; thêm vào làm phụ tố
 • Aigretté

  Tính từ: (thực vật học) có mào lông, graine aigrettée, hạt có mào lông
 • Ailé

  Tính từ: có cánh, insectes ailés, sâu bọ có cánh, fruit ailé, quả có cánh, tige ailée, thân có cánh,...
 • Aisé

  Tính từ: dễ dàng, tự nhiên, sung túc, khá giả, embarrassé gêné difficile malaisé, "la critique est...
 • Albuminé

  Tính từ: (thực vật học) có phôi nhũ (hạt), papier albuminé, (nhiếp ảnh) giấy anbumin
 • Alizé

  (địa chất, địa lý) gió alizê, gió mậu dịch, Tính từ: (vent alizé) gió alizê, gió mậu dịch
 • Allongé

  Tính từ: dài quá, dài ngoằng, nằm duỗi ra, dài thượt ra, buồn thiu, raccourci trapu serré, profil...
 • Ambré

  Tính từ: (có) mùi long diên hương; ướp long diên hương, (có màu vàng) hổ phách, teint ambré, màu...
 • Aminé

  Tính từ: (acide aminé) (hóa học) aminoaxit
 • Amnistié

  Tính từ: được ân xá, Danh từ: người được ân xá
 • Ampoulé

  Tính từ: khoa trương, simple, style ampoulé, lời văn khoa trương
 • Ankylosé

  Tính từ: (y học) cứng liền khớp
 • Anémié

  Tính từ: thiếu máu, xanh xao, Danh từ: người thiếu máu, người xanh...
 • Apparenté

  Tính từ: có quan hệ bà con, có quan hệ thông gia, liên kết liên danh (trong tuyển cử), có những...
 • Appliqué

  Tính từ: chăm chỉ, chuyên cần, ��ng dụng, (thực vật học) men sát (lá), distrait inappliqué inattentif...
 • Approché

  Tính từ: gần đúng, xấp xỉ
 • Ardoisé

  Tính từ: (có) màu đá bảng
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top