Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Gelsemium

Mục lục

Danh từ giống đực

(thực vật học) cây lá ngón

Xem thêm các từ khác

 • Gelure

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) tổn thương cóng lạnh Danh từ giống cái (y học) tổn thương cóng lạnh
 • Gelé

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 đóng băng 1.2 Rét cóng 1.3 (kinh tế) khê đọng, bị phong tỏa (vốn...) Tính từ đóng băng Rét cóng Mains...
 • Gelée

  Mục lục 1 Tính từ giống cái 1.1 Xem gelé 2 Danh từ giống cái 2.1 Sự đông giá 2.2 Nước thịt đông; nước quả đông; thạch...
 • Gemmage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự trích nhựa (cây thông) Danh từ giống đực Sự trích nhựa (cây thông)
 • Gemmail

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Kính màu ghép chồng Danh từ giống đực Kính màu ghép chồng
 • Gemmation

  Mục lục 1 Danh từ giống cái (thực vật học) 1.1 Sự nảy chồi 1.2 Kỳ nảy chồi 1.3 Bộ chồi Danh từ giống cái (thực vật...
 • Gemme

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Đá quý, ngọc 1.2 Nhựa trích (cây thông) 1.3 (thực vật học, từ cũ; nghĩa cũ) chồi 2 Tính...
 • Gemmer

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Trích nhựa (cây thông) 1.2 Nội động từ 1.3 Nảy chồi Ngoại động từ Trích nhựa (cây thông)...
 • Gemmeur

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Trích nhựa thông Tính từ Trích nhựa thông Ouvrier gemmeur công nhân trích nhựa thông
 • Gemmeuse

  Mục lục 1 Xem gemmeur Xem gemmeur
 • Gemmifère

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (khoáng vật học) chứa đá quý; có ngọc 1.2 (thực vật học) mang chồi 1.3 Cho nhựa trích (cây thông)...
 • Gemmipare

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (sinh vật học; sinh lý học) sinh sản nảy chồi Tính từ (sinh vật học; sinh lý học) sinh sản nảy...
 • Gemmologie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Khoa trau ngọc; ngọc học Danh từ giống cái Khoa trau ngọc; ngọc học
 • Gemmologiste

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 Nhà ngọc học Danh từ Nhà ngọc học
 • Gemmule

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (thực vật học) chồi mầm Danh từ giống cái (thực vật học) chồi mầm
 • Gencive

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (giải phẫu) học lợi 1.2 (thông tục) hàm răng Danh từ giống cái (giải phẫu) học lợi (thông...
 • Gendarme

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Viên sen đầm, hiến binh 1.2 Vết, tỳ (ở viên ngọc) 1.3 Mỏm núi hiểm trở 1.4 (thông tục)...
 • Gendarmerie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Đội sen đầm, đội hiến binh 1.2 Sở sen đầm; trại hiến binh Danh từ giống cái Đội sen...
 • Gendelettre

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thân mật, mỉa mai) nhà văn Danh từ giống đực (thân mật, mỉa mai) nhà văn
 • Gendre

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Con rể Danh từ giống đực Con rể
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top