Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Panachage

Mục lục

Danh từ giống đực

Sự tô sặc sỡ nhiều màu, sự tô lẫn màu
(chính trị) sự hợp chung danh sách (ghi chung những ứng cử viên thuộc các đảng phái khác nhau trên cùng một danh sách)

Xem thêm các từ khác

 • Panache

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Chùm lông (cắm mũ...) 1.2 Chùm, cuộn (khói...) 1.3 (nghĩa bóng) cái phù hoa Danh từ giống đực...
 • Panacher

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Tô sặc sỡ nhiều màu, tô lẫn màu 1.2 Pha trộn, trộn lẫn, hỗn hợp 1.3 (từ hiếm; nghĩa ít...
 • Panachure

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Vệt lẫn màu, sọc lẫn màu Danh từ giống cái Vệt lẫn màu, sọc lẫn màu
 • Panade

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Xúp bánh mì 1.2 (thông tục) sự nghèo khổ Danh từ giống cái Xúp bánh mì (thông tục) sự...
 • Panafricain

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Liên Phi Tính từ Liên Phi Congrès panafricain hội nghị liên Phi
 • Panafricaine

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái panafricain panafricain
 • Panafricanisme

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Chủ nghĩa liên Phi Danh từ giống đực Chủ nghĩa liên Phi
 • Panais

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) cây củ cần Danh từ giống đực (thực vật học) cây củ cần
 • Panama

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Mũ panama Danh từ giống đực Mũ panama
 • Panaméen

  Tính từ (thuộc) Pa-na-ma
 • Panaméricain

  Tính từ Liên Mỹ Congrès panaméricain hội nghị liên Mỹ
 • Panaméricanisme

  Danh từ giống đực Chủ nghĩa liên Mỹ
 • Panarabe

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Liên A Rập Tính từ Liên A Rập
 • Panarabisme

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Chủ nghĩa liên A Rập Danh từ giống đực Chủ nghĩa liên A Rập
 • Panard

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (có) chân khoèo ngửa (ngựa) 1.2 Danh từ giống đực 1.3 (thông tục) bàn chân Tính từ (có) chân khoèo...
 • Panarde

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái panard panard
 • Panaris

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (y học) chứng sưng ngón Danh từ giống đực (y học) chứng sưng ngón
 • Panathénées

  Danh từ giống cái (số nhiều, (sử học)) hội thần A-tê-na (cổ Hy Lạp)
 • Panax

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) cây nhân sâm Danh từ giống đực (thực vật học) cây nhân sâm
 • Panca

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực panka panka
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top