Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Perle

Mục lục

Danh từ giống cái

Ngọc trai, hạt trai
Hột cườm
(văn học) (từ cũ, nghĩa cũ) răng trắng
Giọt lóng lánh
Người tuyệt, vật quý
(thân mật) lỗi buồn cười

Xem thêm các từ khác

 • Perler

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Trau chuốt 1.2 Nội động từ 1.3 Nhỏ giọt 1.4 Thành giọt Ngoại động từ Trau chuốt perler...
 • Perleuse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Máy xát gạo Danh từ giống cái Máy xát gạo
 • Perlier

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Xem perle Tính từ Xem perle Industrie perlière công nghiệp hại trai Hu†tre perlière con trai ngọc
 • Perlimpinpin

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực Poudre de perlimpinpin ) bột bách bệnh (của lang băm)
 • Perlite

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (khoáng vật học; kỹ thuật) peclit Danh từ giống cái (khoáng vật học; kỹ thuật) peclit
 • Perlon

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Peclon (sợi tổng hợp) Danh từ giống đực Peclon (sợi tổng hợp)
 • Perlot

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Loài hàu nhỏ 1.2 (thông tục; từ cũ, nghĩa cũ) thuốc hút Danh từ giống đực Loài hàu nhỏ...
 • Perlure

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Gợn sừng (nai, hươu) Danh từ giống cái Gợn sừng (nai, hươu)
 • Perlèche

  Danh từ giống cái (y học) chốc mép
 • Permafrost

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực pergélisol pergélisol
 • Permalloy

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (kỹ thuật) pecmaloi (hợp kim) Danh từ giống đực (kỹ thuật) pecmaloi (hợp kim)
 • Permanence

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Tính thường xuyên 1.2 Bộ phận thường trực 1.3 Phản nghĩa Altération, conversion, évolution,...
 • Permanencier

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 Người thường trực Danh từ Người thường trực
 • Permanent

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Thường xuyên, thường trực 1.2 Vĩnh cửu, bền lâu, bền 2 Danh từ giống đực 2.1 Ủy viên thường...
 • Permanente

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái permanent permanent
 • Permanenter

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Uốn tóc bền nếp cho (ai); uốn (tóc) bền nếp Ngoại động từ Uốn tóc bền nếp cho (ai);...
 • Permanganate

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 ( hóa học, dược học) permanganat Danh từ giống đực ( hóa học, dược học) permanganat
 • Permanganique

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 ( hóa học) permanganic Tính từ ( hóa học) permanganic Anhydride permanganique anhidrit pemanganic
 • Perme

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (quân sự, thực vật học) phép nghỉ Danh từ giống cái (quân sự, thực vật học) phép nghỉ
 • Permettre

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Cho phép Ngoại động từ Cho phép Si les circonstances le permettent nếu hoàn cảnh cho phép Permettre...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top