Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Plomboir

Mục lục

Danh từ giống đực

(y học) que nhồi (chất hàn răng)

Xem thêm các từ khác

 • Plombure

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Khung chì (của cửa sổ trang trí) Danh từ giống cái Khung chì (của cửa sổ trang trí)
 • Plombée

  Tính từ giống cái Xem plombé
 • Plombémie

  Danh từ giống cái (y học) chì huyết
 • Plommée

  Danh từ giống cái Như plombée
 • Plonge

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Nghề rửa bát đĩa (trong hàng ăn) Danh từ giống cái Nghề rửa bát đĩa (trong hàng ăn) Faire...
 • Plongeant

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Chúc xuống Tính từ Chúc xuống Tir pongeant bắn chúc xuống
 • Plongeante

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái plomgeant plomgeant
 • Plongement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự nhúng (vào một chất nước) Danh từ giống đực Sự nhúng (vào một chất nước)
 • Plongeoir

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thể dục thể thao) giàn nhào (ở bể bơi) Danh từ giống đực (thể dục thể thao) giàn...
 • Plongeon

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thể dục thể thao) sự nhào lặn 1.2 (thể dục thể thao) sự nhào ra bắt bóng 1.3 (thân...
 • Plonger

  Mục lục 1 Ngọai động từ 1.1 Nhúng (vào chất nước) 1.2 Thọc 1.3 Ném vào, dấn vào 2 Nội động từ 2.1 Lặn 2.2 (thể dục...
 • Plongeur

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 Người lặn 1.2 Thợ lặn 1.3 (thể dục thể thao) người nhào lặn 1.4 (kỹ thuật) người nhúng men (đồ...
 • Plongeuse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái plongeur plongeur
 • Ploquer

  Mục lục 1 Ngọai động từ Ngọai động từ Ploquer des laines ) trộn len khác vào màu
 • Ploqueteuse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái ploqueuse ploqueuse
 • Ploquettes

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 ( số nhiều) xơ len, len vụn Danh từ giống cái ( số nhiều) xơ len, len vụn
 • Ploqueuse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Máy trộn len Danh từ giống cái Máy trộn len
 • Plot

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực plot de contact )
 • Plouc

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thông tục, nghĩa xấu) kẻ nhà quê Danh từ giống đực (thông tục, nghĩa xấu) kẻ nhà...
 • Plouf

  Mục lục 1 Thán từ 1.1 Tõm! Thán từ Tõm!
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top