Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Punctum

Mục lục

Danh từ giống đực

(sinh vật học) điểm
Punctum coecum
điểm mù
Punctum proximum
cậm điểm
Punctum remotum
viễn điểm

Xem thêm các từ khác

 • Puni

  Mục lục 1 Tímh từ 1.1 Bị phạt 2 Danh từ giống đực 2.1 Người bị phạt Tímh từ Bị phạt Danh từ giống đực Người bị...
 • Punica

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) cây lựu Danh từ giống đực (thực vật học) cây lựu
 • Punie

  Mục lục 1 Tímh từ 1.1 Bị phạt 2 Danh từ giống đực 2.1 Người bị phạt Tímh từ Bị phạt Danh từ giống đực Người bị...
 • Punique

  Mục lục 1 Tímh từ 1.1 (thuộc) Các-ta-gô 1.2 (văn học) từ hiếm, nghĩa ít dùng xảo quyệt, quỷ quyệt 1.3 Danh từ giống đực...
 • Punir

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Phạt, trừng phạt 1.2 Phản nghĩa Epargner, récompenser. Ngoại động từ Phạt, trừng phạt Punir...
 • Punissable

  Mục lục 1 Tímh từ 1.1 Đáng phạt, đáng trừng phạt Tímh từ Đáng phạt, đáng trừng phạt Délit punissable tội đáng trừng...
 • Punisseur

  Mục lục 1 Tímh từ 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) hay phạt 1.2 Danh từ giống đực 1.3 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) người hay phạt...
 • Punitif

  Mục lục 1 Tímh từ 1.1 (để) trừng phạt Tímh từ (để) trừng phạt Expédition punitive cuộc viễn chinh trừng phạt
 • Punition

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự phạt, sự trừng phạt 1.2 Hình phạt 1.3 Phản nghĩa Récompense. Danh từ giống cái Sự phạt,...
 • Punitive

  Mục lục 1 Tímh từ 1.1 (để) trừng phạt Tímh từ (để) trừng phạt Expédition punitive cuộc viễn chinh trừng phạt
 • Punka

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực panka panka
 • Punt

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Thuyền thúng (đi bắn vịt trời) Danh từ giống đực Thuyền thúng (đi bắn vịt trời)
 • Puntarelle

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Miếng san hô (dùng để làm vòng đeo) Danh từ giống cái Miếng san hô (dùng để làm vòng đeo)
 • Puntillero

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Đấu thủ kết liễu (trong cuộc đấu bò, nếu đấu thủ hạ sát chưa giết chết được...
 • Pupaison

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (động vật học) sự hóa nhộng bọc Danh từ giống cái (động vật học) sự hóa nhộng bọc
 • Pupation

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (động vật học) sự hóa nhộng bọc Danh từ giống cái (động vật học) sự hóa nhộng bọc
 • Pupazzo

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 ( số nhiều pupazzi) con rôi ý Danh từ giống đực ( số nhiều pupazzi) con rôi ý
 • Pupe

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (động vật học) nhộng bọc Danh từ giống cái (động vật học) nhộng bọc
 • Pupillaire

  Mục lục 1 Tímh từ Tímh từ pupille 1 1
 • Pupillaire2

  Mục lục 1 Tímh từ Tímh từ pupille2 pupille2
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top