Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Rêverie

Danh từ giống cái

Sự mơ mộng; phút mơ mộng
điều mộng tưởng hão huyền
Des rêveries qui ne mènent à rien
những điều mộng tưởng hão huyền không đi đến đâu

Xem thêm các từ khác

 • Rêveur

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Mơ mộng 2 Danh từ giống đực 2.1 Người mơ mộng 2.2 Người nằm mơ Tính từ Mơ mộng Caractère rêveur...
 • Rêveusement

  Phó từ Mơ mộng
 • Rôle

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (luật học, pháp lý) số các vụ kiện (theo thứ tự phải xử) 1.2 Sổ, danh sách 1.3 (sân...
 • Rôti

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Quay (thịt) 2 Danh từ giống đực 2.1 Thịt quay, món thịt quay Tính từ Quay (thịt) Danh từ giống đực...
 • Rôtie

  Mục lục 1 Tính từ giống cái 1.1 Xem rôti 2 Danh từ giống cái 2.1 Lát bánh mì rán, lát bánh mì nước 2.2 (xây dựng) tường...
 • Rôtir

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Nướng; quay 1.2 Làm khô cháy 2 Nội động từ 2.1 được nướng; được quay (thịt...) 2.2 Nóng...
 • Rôtissage

  Danh từ giống đực Sự nướng; sự quay
 • Rôtisserie

  Danh từ giống cái Hàng thịt quay
 • Rôtissoire

  Danh từ giống đực Lò quay thịt
 • S

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 S 1.2 Hình chữ s 1.3 (khoa đo lường) giây (ký hiệu) 1.4 ( S) ( hóa học) lưu huỳnh (ký hiệu)...
 • S'

  Mục lục 1 Viết tắt của se Viết tắt của se
 • S'abandonner

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Ham mê 1.2 Buông xuôi, nản chí Tự động từ Ham mê S\'abandonner au jeu ham mê cờ bạc Buông xuôi,...
 • S'abattre

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Ngã, khuỵu 1.2 Tan, dịu đi Tự động từ Ngã, khuỵu Frappé d\'une balle il s\'abattit dans la rue bị...
 • S'ablater

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Chịu sự tải mòn. Tự động từ Chịu sự tải mòn.
 • S'abonner

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Đặt mua, thuê bao thường kỳ Tự động từ Đặt mua, thuê bao thường kỳ S\'abonner à un journal...
 • S'abonnir

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Trở nên tốt hơn Tự động từ Trở nên tốt hơn Le vin s\'abonnit en vieillissant rượu vang để...
 • S'aboucher

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Bắt mối Tự động từ Bắt mối Il s\'est abouché directement avec le fournisseur en espérant se passer...
 • S'abouler

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 (thông tục) đến Tự động từ (thông tục) đến Alors tu t\'aboules On t\'attend! Này, anh đến chứ?...
 • S'abraser

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Bị mòn Tự động từ Bị mòn Pièce qui s\'abrase chi tiết bị mòn.
 • S'abriter

  Mục lục 1 Tự động từ 1.1 Trú, trú ẩn, núp 1.2 Phản nghĩa Découvrir, exposer Tự động từ Trú, trú ẩn, núp S\'abriter de la...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top