Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Rata

Mục lục

Danh từ giống đực

(thông tục) món ragu khoai; món ragu đậu
(thông tục) suất ăn

Xem thêm các từ khác

 • Ratafia

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Rượu mùi (tự chế) Danh từ giống đực Rượu mùi (tự chế)
 • Ratage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự hỏng việc, sự thất bại 1.2 Phản nghĩa Succès. Danh từ giống đực Sự hỏng việc,...
 • Rataille

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Đàn chuột, bầy chuột Danh từ giống cái Đàn chuột, bầy chuột Débarrasser la maison de la...
 • Ratanhia

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) cây hoa gáo Danh từ giống đực (thực vật học) cây hoa gáo
 • Rataplan

  Mục lục 1 Thán từ 1.1 Tùng tùng (tiếng trống) Thán từ Tùng tùng (tiếng trống)
 • Ratapoil

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thân mật) tên quân phiệt Danh từ giống đực (thân mật) tên quân phiệt
 • Ratatiner

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Làm quắt lại 1.2 (thân mật) làm hỏng nặng Ngoại động từ Làm quắt lại Quel travail a pu...
 • Ratatiné

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Quắt lại 1.2 (thân mật) hỏng nặng 2 Phản nghĩa 2.1 Elancé épanoui Tính từ Quắt lại Pomme ratatinée...
 • Ratatouille

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (thân mật) món ragu xoàng Danh từ giống cái (thân mật) món ragu xoàng ratatouille [[ni�oise]]...
 • Rate

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Chuột cái 1.2 (giải phẫu) (lá) lách Danh từ giống cái Chuột cái (giải phẫu) (lá) lách
 • Ratel

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) chồn mật Danh từ giống đực (động vật học) chồn mật
 • Ratelier

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Máng cỏ (cho súc vật ăn) 1.2 Giá cắm (súng, ống nghiệm ở phòng thí nghiệm, ống điếu...
 • Rater

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Tịt (súng) 1.2 (thân mật) thất bại, hỏng 2 Ngoại động từ 2.1 Bắn hụt, bắn trật 2.2 (thân...
 • Rathite

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (khoáng vật học) ratit Danh từ giống cái (khoáng vật học) ratit
 • Ratiboiser

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 (thân mật) cuỗm, nẫng; ăn (khi đánh bạc) 1.2 Làm cho sạt nghiệp; làm cho suy sụp sức khỏe...
 • Ratichon

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thông tục, nghĩa xấu) cha cố Danh từ giống đực (thông tục, nghĩa xấu) cha cố
 • Raticide

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Thuốc diệt chuột Danh từ giống đực Thuốc diệt chuột
 • Ratier

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Chó săn chuột Danh từ giống đực Chó săn chuột chien ratier chó săn chuột
 • Ratification

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự xác nhận 1.2 Sự phê chuẩn; văn bản phê chuẩn 1.3 Phản nghĩa Annulation. Danh từ giống...
 • Ratifier

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Xác nhận; thừa nhận 1.2 Phê chuẩn 1.3 Phản nghĩa Abroger, anuler, démentir. Ngoại động từ Xác...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top