Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Shrapnel

Mục lục

Danh từ giống đực

Trái phá

Xem thêm các từ khác

 • Shrapnell

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Trái phá Danh từ giống đực Trái phá
 • Shunt

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (điện học) sun, mạch rẽ 1.2 (y học) sự rẽ tắt dòng, sun Danh từ giống đực (điện...
 • Shuntage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (điện học) sự mắc sun Danh từ giống đực (điện học) sự mắc sun
 • Shunter

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 (điện học) mắc sun Ngoại động từ (điện học) mắc sun
 • Shylock

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Kẻ cho vay nặng lãi Danh từ giống đực Kẻ cho vay nặng lãi
 • Shérif

  Danh từ giống đực Quận trưởng (Anh, Mỹ) Chérif.
 • Si

  Mục lục 1 ( hóa học) silic (ký hiệu) ( hóa học) silic (ký hiệu)
 • Sial

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (địa chất, địa lý) quyển sialu Danh từ giống đực (địa chất, địa lý) quyển sialu
 • Sialagogue

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (y học) lợi nước bọt 1.2 Danh từ giống đực 1.3 (y học) chất lợi nước bọt Tính từ (y học) lợi...
 • Sialis

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) bọ mang chỉ (sâu bọ cánh lớn) Danh từ giống đực (động vật học)...
 • Sialisme

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (y học) sự ứa nước bọt Danh từ giống đực (y học) sự ứa nước bọt
 • Sialodochite

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) viêm ống bài tiết nước bọt Danh từ giống cái (y học) viêm ống bài tiết nước...
 • Sialographie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) sự chụp tia X ống bài tiết nước bọt Danh từ giống cái (y học) sự chụp tia X...
 • Sialophagie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) chứng hay nuốt nước bọt Danh từ giống cái (y học) chứng hay nuốt nước bọt
 • Sialorrhée

  Danh từ giống cái (y học) chứng tăng tiết nước bọt
 • Siamois

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) (thuộc) Thái Lan 1.2 Danh từ giống đực 1.3 (từ cũ, nghĩa cũ) tiếng Thái Lan Tính...
 • Siamoise

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) (thuộc) Thái Lan 1.2 Danh từ giống đực 1.3 (từ cũ, nghĩa cũ) tiếng Thái Lan Tính...
 • Sibilance

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) tính rít Danh từ giống cái (y học) tính rít Sibilance des râles tính ran rít
 • Sibilant

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (y học) rít Tính từ (y học) rít Râle sibilant ran rít
 • Sibilante

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (y học) rít Tính từ (y học) rít Râle sibilant ran rít
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top