Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Variqueuse

Mục lục

Tính từ giống cái

variqueux
variqueux

Xem thêm các từ khác

 • Variqueux

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Xem varice Tính từ Xem varice Ulcère variqueux loét giãn tĩnh mạch
 • Varié

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Khác biệt, lắm vẻ; khác nhau 1.2 Thay đổi 1.3 (âm nhạc) biến tấu 1.4 Gồ ghề, khúc khuỷu 1.5 (cơ...
 • Variété

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Tính nhiều vẻ, tính đa dạng 1.2 Sự khác nhau, sự bất đồng 1.3 (sinh vật học, sinh lý học)...
 • Varlet

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (sử học) kỵ binh (học làm kỵ sĩ) Danh từ giống đực (sử học) kỵ binh (học làm kỵ...
 • Varlopage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự bào (bằng bào lớn) Danh từ giống đực Sự bào (bằng bào lớn)
 • Varlope

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Cái bào lớn Danh từ giống cái Cái bào lớn
 • Varloper

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Bào (bằng bào lớn) Ngoại động từ Bào (bằng bào lớn)
 • Varon

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực varron varron
 • Varron

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thú y học) lỗ giòi da (trên da trâu bò) 1.2 Giòi da Danh từ giống đực (thú y học) lỗ...
 • Varsovienne

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) điệu vũ vacxava Danh từ giống cái (từ cũ, nghĩa cũ) điệu vũ vacxava
 • Varus

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Chân vẹo vào trong Danh từ giống đực Chân vẹo vào trong
 • Varve

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái Sédiments à varves ) (địa lý, địa chất) trầm tích lớp (hình thành phía trước...
 • Vas aberrans

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (giải phẫu) mạch lạc chỗ Danh từ giống đực (giải phẫu) mạch lạc chỗ
 • Vasa-vasorum

  Mục lục 1 Danh từ giống đực số nhiều 1.1 (giải phẫu) mạch của mạch Danh từ giống đực số nhiều (giải phẫu) mạch...
 • Vasard

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (tiếng địa phương) có bùn, lẫn bùn 1.2 Danh từ giống đực 1.3 (tiếng địa phương) đáy lầy bùn...
 • Vasarde

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái vasard vasard
 • Vasculaire

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (giải phẫu) (thuộc) mạch 1.2 (thực vật học) có mạch Tính từ (giải phẫu) (thuộc) mạch Système...
 • Vascularisation

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (giải phẫu) sự phân bố mạch Danh từ giống cái (giải phẫu) sự phân bố mạch Vascularisation...
 • Vascularite

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) viêm mạch Danh từ giống cái (y học) viêm mạch
 • Vasculeuse

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái vasculeux vasculeux
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top