Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Visionnaire

Mục lục

Tính từ

(tôn giáo) tự cho là có phép thiên cảm
Un moine visionnaire
một thầy tu tự cho là có phép thiên cảm
Danh từ
(tôn giáo) người tự cho là có phép thiên cảm
Kẻ mơ mộng hão huyền

Xem thêm các từ khác

 • Visionner

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 (điện ảnh) soi bằng máy soi cảnh 1.2 Xét duyệt (phim) về mặt kỹ thuật Ngoại động từ...
 • Visionneuse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (điện ảnh) máy soi cảnh Danh từ giống cái (điện ảnh) máy soi cảnh
 • Visitandine

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (tôn giáo) nữ tu sĩ dòng Thăm Danh từ giống cái (tôn giáo) nữ tu sĩ dòng Thăm
 • Visitation

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (tôn giáo) lễ thăm 1.2 Tranh lễ Thăm Danh từ giống cái (tôn giáo) lễ thăm Tranh lễ Thăm
 • Visitatrice

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (tôn giáo) nữ tu sĩ khám sát (nữ tu sĩ đi khám các tu viện của một dòng tu) Danh từ giống...
 • Visite

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự đi thăm; chuyến đi thăm; khách đến thăm 1.2 Sự đi tham quan 1.3 Sự đi khám bệnh; sự...
 • Visiter

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Đi thăm 1.2 Đi xem, đi tham quan 1.3 Khám, khám sát, khám xét 1.4 (nghĩa bóng) đến với Ngoại động...
 • Visiteur

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 Người đến thăm, khách 1.2 Khách tham quan 1.3 Người khám, người khám xét Danh từ Người đến thăm,...
 • Visiteuse

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái visiteur visiteur
 • Visière

  Danh từ giống cái Lưỡi trai (mũ) Visière antiéblouissante tấm che cho khỏi chói mắt Bộ ngắm (ở nỏ, súng) rompre en visière...
 • Visnage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) cây thìa là tăm Danh từ giống đực (thực vật học) cây thìa là tăm
 • Vison

  Mục lục 1 Bản mẫu:Vison 1.1 Danh từ giống đực 1.2 (động vật học) chồn vizon 1.3 Da lông chồn vizon 1.4 (thân mật) áo choàng...
 • Vison-visu

  Mục lục 1 Phó ngữ 1.1 (thân mật, từ cũ nghĩa cũ) đối diện nhau Phó ngữ (thân mật, từ cũ nghĩa cũ) đối diện nhau Ils...
 • Visqueuse

  Mục lục 1 Tính từ giống cái Tính từ giống cái visqueux visqueux
 • Visqueux

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Nhớt, dính 1.2 (nghĩa bóng) đê hèn 1.3 Phản nghĩa Fluide. Tính từ Nhớt, dính La peau visqueuse du crapaud...
 • Vissage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự bắt vít 1.2 Vết xoắn vít (ở đồ gốm có tì vết) 1.3 (thân mật) sự gò bó khắc...
 • Visser

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Bắt vít 1.2 Vặn chặt 1.3 (thân mật) gò bó khắc nghiệt Ngoại động từ Bắt vít Visser une...
 • Visserie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Đồ ốc vít 1.2 Xưởng làm ốc vít Danh từ giống cái Đồ ốc vít Xưởng làm ốc vít
 • Visualisation

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự làm cho thấy rõ (một hiện tượng) Danh từ giống cái Sự làm cho thấy rõ (một hiện...
 • Visualiser

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Làm cho thấy rõ một hiện tượng Ngoại động từ Làm cho thấy rõ một hiện tượng
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top