Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Anh

整体

[せいたい]

(n) chiropractic

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 整体療法

  [ せいたいりょうほう ] (n) chiropractic treatment
 • 整合

  [ せいごう ] (n) adjustment/coordination/integration/conformity
 • 整合性

  [ せいごうせい ] integrity/consistency
 • 整式

  [ せいしき ] (n) an integral expression
 • 整形

  [ せいけい ] (n) orthopedics
 • 整形外科

  [ せいけいげか ] (n) orthopaedic surgery/plastic surgery/(P)
 • 整形手術

  [ せいけいしゅじゅつ ] orthopedic or plastic surgery
 • 整復

  [ せいふく ] (n) reposition
 • 整地

  [ せいち ] (n) soil preparation
 • 整列

  [ せいれつ ] (n,vs) stand in a row/form a line/(P)
 • 整備

  [ せいび ] (n,vs) adjustment/completion/consolidation/(P)
 • 整備工

  [ せいびこう ] (n) (car) mechanic
 • 整備工場

  [ せいびこうじょう ] (n) repair shop/garage
 • 整流

  [ せいりゅう ] (n,vs) rectification
 • 整流子

  [ せいりゅうし ] (n) commutator
 • 整流器

  [ せいりゅうき ] (n) rectifier
 • 整斉

  [ せいせい ] (adj-no,n) symmetrical
 • 整数

  [ せいすう ] (n) integer/(P)
 • 整数比

  [ せいすうひ ] (n) (expressed as) the ratios of whole numbers
 • 整数論

  [ せいすうろん ] (n) theory of numbers/number theory
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top