Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

ぶつぶつこうかん

[ 物々交換 ]

n

hình thức giao dịch hàng đổi hàng/hình thức hàng đổi hàng/phương thức hàng đổi hàng
物々交換で取引する: giao dịch bằng phương thức hàng đổi hàng (hình thức hàng đổi hàng)

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • ぶつぶついう

  Mục lục 1 [ ぶつぶつ言う ] 1.1 n 1.1.1 làu bàu 1.1.2 lằm bằm [ ぶつぶつ言う ] n làu bàu lằm bằm
 • ぶつぶつ言う

  Mục lục 1 [ ぶつぶついう ] 1.1 n 1.1.1 làu bàu 1.1.2 lằm bằm [ ぶつぶついう ] n làu bàu lằm bằm
 • ぶつぼうする

  [ 熱望する ] n hoài bão
 • ぶつみょう

  Mục lục 1 [ 仏名 ] 1.1 / PHẬT DANH / 1.2 n 1.2.1 tên hiệu theo nhà Phật/Phật danh [ 仏名 ] / PHẬT DANH / n tên hiệu theo nhà Phật/Phật...
 • ぶつがく

  Mục lục 1 [ 仏学 ] 1.1 / PHẬT HỌC / 1.2 n 1.2.1 Phật học [ 仏学 ] / PHẬT HỌC / n Phật học
 • ぶつぜい

  Mục lục 1 [ 物税 ] 1.1 / VẬT THUẾ / 1.2 n 1.2.1 thuế hàng hóa và vật dụng sở hữu cá nhân [ 物税 ] / VẬT THUẾ / n thuế...
 • ぶつじょうたんぽ

  Kinh tế [ 物上担保 ] sự đảm bảo thực sự/sự thế chấp thực sự [property security (real security)]
 • ぶつしつせいかつ

  [ 物質生活 ] n đời sống vật chất
 • ぶつける

  Mục lục 1 [ 打付ける ] 1.1 / ĐẢ PHÓ / 1.2 v1 1.2.1 đập mạnh/đánh mạnh/đánh và tấn công/húc mạnh [ 打付ける ] / ĐẢ...
 • ぶつご

  Mục lục 1 [ 仏語 ] 1.1 / PHẬT NGỮ / 1.2 n 1.2.1 Phật ngữ/ngôn từ nhà Phật [ 仏語 ] / PHẬT NGỮ / n Phật ngữ/ngôn từ nhà...
 • ぶつかる

  Mục lục 1 n 1.1 va 2 n 2.1 va chạm 3 v5r 3.1 va vào/đập vào/va chạm n va n va chạm v5r va vào/đập vào/va chạm
 • ぶつ切り

  [ ぶつぎり ] v5s cắt lớn
 • ぶつり

  Mục lục 1 [ 物理 ] 1.1 n 1.1.1 vật lý 2 Tin học 2.1 [ 物理 ] 2.1.1 quy luật của tự nhiên/có tính chất vật lý [the law of nature/physical...
 • ぶつりき

  [ 仏力 ] n phật lực
 • ぶつりきろくみつど

  Tin học [ 物理記録密度 ] mật độ bản ghi vật lý [physical recording density]
 • ぶつりそう

  Tin học [ 物理層 ] lớp vật lý [physical (PHY) layer]
 • ぶつりそうばいたいいぞんぶ

  Tin học [ 物理層媒体依存部 ] phụ thuộc vào môi trường vật lý [physical medium dependent]
 • ぶつりてき

  Tin học [ 物理的 ] vật lý [physical (an)]
 • ぶつりてきはいたつ

  Tin học [ 物理的配達 ] gửi vật lý [Physical Delivery/PD]
 • ぶつりてきはいたつそしきめい

  Tin học [ 物理的配達組織名 ] tên tổ chức gửi vật lý [physical delivery organization name]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top