Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

勉強

[ べんきょう ]

n

việc học hành/sự học hành
暗記だけの勉強 :Chỉ học vẹt
長時間の勉強 :Học trong thời gian dài

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 勉強の成績がよい

  [ べんきょうのせいせきがよい ] vs học giỏi
 • 勉強が大好きな

  [ べんきょうがだいすきな ] n ham học
 • 勉強する

  [ べんきょう ] vs học tập/học/nghiên cứu アメリカに行けば、たいていの人はそこで英語を勉強する。 :Những...
 • 勉強家

  [ べんきょうか ] n người học hành chăm chỉ/người chuyên cần học tập まじめな勉強家 :Người học hành chăm chỉ,...
 • 勉強を続ける

  [ べんきょうをつづける ] vs tiếp tục học
 • 務め

  Mục lục 1 [ つとめ ] 1.1 n 1.1.1 nhiệm vụ/nghĩa vụ 1.1.2 đọc kinh 1.1.3 chức vụ/công tác [ つとめ ] n nhiệm vụ/nghĩa vụ...
 • 務める

  Mục lục 1 [ つとめる ] 1.1 v1 1.1.1 tốn sức/bỏ công sức 1.1.2 nhẫn nại chịu đựng 1.1.3 làm việc 1.1.4 hầu rượu/hầu...
 • 囚人

  Mục lục 1 [ しゅうじん ] 1.1 n 1.1.1 tù nhân 1.1.2 tù [ しゅうじん ] n tù nhân tù
 • [ かい ] n lần 次回~を訪問する折に(人)に会いたいと思う : Hy vọng được gặp ai đó trong dịp đến thăm ~ lần...
 • 回す

  Mục lục 1 [ まわす ] 1.1 n 1.1.1 quây 1.2 v5s 1.2.1 xoay chuyển/chuyền cho [ まわす ] n quây v5s xoay chuyển/chuyền cho 彼にこの資料を~してください。:...
 • 回収

  Mục lục 1 [ かいしゅう ] 1.1 n 1.1.1 sự thu hồi/sự thu lại/thu hồi/thu lại 2 Kỹ thuật 2.1 [ かいしゅう ] 2.1.1 sự thu hồi...
 • 回収する

  Mục lục 1 [ かいしゅう ] 1.1 vs 1.1.1 thu hồi/thu 2 [ かいしゅうする ] 2.1 vs 2.1.1 thu hồi 2.1.2 thâu hồi [ かいしゅう ] vs...
 • 回収率

  Kinh tế [ かいしゅうりつ ] tốc độ phản hồi [response rate (SMP)]
 • 回帰

  Mục lục 1 [ かいき ] 1.1 n-vs 1.1.1 hồi quy/quay trở lại/trở về 2 Kỹ thuật 2.1 [ かいき ] 2.1.1 hồi quy [regression] 3 Tin học...
 • 回帰係数

  Kỹ thuật [ かいきけいすう ] hệ số hồi quy [regression coefficient]
 • 回帰分析

  Kỹ thuật [ かいきぶんせき ] phân tích hồi quy [regression analysis] Explanation : 多変量解析の一種で関連する変数Xと変数Yの関係式を求める分析法
 • 回帰分析(解析)

  Tin học [ かいきぶんせき(かいせき) ] phân tích hồi quy [regression analysis]
 • 回帰熱

  [ かいきねつ ] n Bệnh sốt có định kỳ アジア回帰熱: Bệnh sốt có định kỳ Châu Á ペルシア回帰熱: Bệnh sốt có...
 • 回帰直線

  Kỹ thuật [ かいきちょくせん ] đường thẳng hồi quy [regression line]
 • 回帰方程式

  Kỹ thuật [ かいきほうていしき ] phương trình hồi quy [regression equation]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top