Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

委員

[ いいん ]

n

ủy viên/thành viên
委員会委員: Thành viên ủy ban
教育委員: ủy viên giáo dục
委員会: Ủy ban
新委員を任命する: bổ nhiệm thành viên mới
常任委員会: Ủy ban thường trực
特別委員会: Ủy ban đặc biệt
委員長: Chủ tịch ủy ban

Thuộc thể loại

Các từ tiếp theo

 • 委員会

  Mục lục 1 [ いいんかい ] 1.1 n 1.1.1 ban/ủy ban 2 Kinh tế 2.1 [ いいんかい ] 2.1.1 hội đồng/ủy ban [commission] [ いいんかい...
 • 委員会等設置会社

  Kinh tế [ いいんかいとうせっちがいしゃ ] công ty thành lập ủy ban Category : 会社・経営 Explanation : 取締役は、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の活動を通じて、主として経営の監督をおこない(=コーポレートガバナンスの向上)、一方で取締役会で選任される執行役が、取締役から大幅な権限委譲を受けて業務執行をおこなう(=経営の意思決定の迅速化)という制度。米国型企業統治とも呼ばれている。///平成15年4月に施行された商法改正によって導入が可能となった。
 • 委員会連合

  [ いいんかいれんごう ] n liên hiệp các ủy ban 国内オリンピック委員会連合: liên hiệp các ủy ban Olympic quốc gia
 • 委員候補

  [ いいんこうほ ] n ủy viên dự khuyết
 • 委細

  [ いさい ] n chi tiết/sự việc chi tiết/điều cụ thể (人)に委細を説明する: giải thích chi tiết cho ai 委細を話す:...
 • 委託

  [ いたく ] n sự ủy thác/sự nhờ làm/ủy thác システム開発の委託: ủy thác (nhiệm vụ) phát triển hệ thống 管理委託:...
 • 委託加工貿易契約

  Kinh tế [ いたくかこうぼうえきけいやく ] hợp đồng gia công [processing deal contract] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 委託する

  Mục lục 1 [ いたく ] 1.1 vs 1.1.1 ủy thác/nhờ thay mặt làm 2 [ いたくする ] 2.1 vs 2.1.1 phó thác [ いたく ] vs ủy thác/nhờ...
 • 委託売買

  Kinh tế [ いたくばいばい ] mua bán ủy thác [Agency transaction] Category : 取引(売買) Explanation : 証券会社が投資家から委託を受けて(=受託)執行を行う取引方法。///証券会社が投資家から売買注文を受けた場合には、証券会社自らが直接、売買の相手方とはならずに、例えば、証券取引所へ注文を取り次ぎ、取引を成立させることをいう。相対売買に対する言葉。...
 • 委託売買契約

  Kinh tế [ いたくばいばいけいやく ] hợp đồng gửi bán [contract of consignment] Category : Ngoại thương [対外貿易]

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Handicrafts

2.181 lượt xem

Kitchen verbs

306 lượt xem

The Bedroom

323 lượt xem

In Port

191 lượt xem

The Family

1.414 lượt xem

Neighborhood Parks

333 lượt xem

The Human Body

1.580 lượt xem

Sports Verbs

167 lượt xem

Occupations I

2.122 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 17/01/22 12:37:01
  Completion of a four-year non-business bachelor’s degree.
  Cho em hỏi 'non-business' ở đây là gì ạ
  • Sáu que Tre
   0 · 18/01/22 09:29:49
 • 15/01/22 03:37:25
  Đặt câu với từ giãi bày, phân bua, thanh minh
 • 03/01/22 08:29:44
  các bác cho em hỏi là
  " operation to remake an opening between the uterine tube and the uterus'
  Có thể hiểu là phẫu thuật mở 1 lỗ giữa Vòi tử cung và tử cung thì thuật ngữ "salpingohysterotomy' có diễn tả đúng về cái này k ạ?
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   4 · 04/01/22 10:18:20
   • Hary1148
    Trả lời · 04/01/22 02:48:45
  • Sáu que Tre
   1 · 09/01/22 09:11:59
 • 29/12/21 09:13:38
  Em chào tất cả mọi người trên Rừng.vn ạ
  Cho em hỏi là "softening adverb" có nghĩa là gì ạ?
  Em xin cảm ơn trước ạ
  • PBD
   0 · 30/12/21 04:30:30
   • Minh123lc
    Trả lời · 01/01/22 02:29:39
  • PBD
   1 · 01/01/22 03:01:08
   • Minh123lc
    Trả lời · 01/01/22 03:03:57
 • 28/12/21 11:29:05
  Các bác cho hỏi trong ngành hàng không, người ta gọi "Metering fix" là cái gì ạ?
  Def.:METERING FIX- A fix along an established route from over which aircraft will be metered prior to entering terminal airspace. Normally, this fix should be established at a distance from the airport which will facilitate a profile descent 10,000 feet above airport elevation (AAE) or above.
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   0 · 30/12/21 04:31:37
 • 23/12/21 08:26:49
  Các bác cho em hỏi, trong cái máy cắt vải có các bộ phận như "blades, sharpening bands, bristle blocks" thì cái bristle block tiếng Việt gọi là cái gì vậy ạ?
  http://vietnamese.autocutterparts.com/sale-8452964-92911001-black-bristle-block-for-gerber-gt7250-xlc7000-paragon-cutter-parts.html
  Xem thêm 1 bình luận
  • PBD
   1 · 23/12/21 04:32:37
  • Phạm Thùy Dương
   0 · 23/12/21 05:50:09
Loading...
Top