Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

滅亡

Mục lục

[ めつぼう ]

adv

diệt vong

n

sự diệt vong

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 滅亡する

  Mục lục 1 [ めつぼうする ] 1.1 n 1.1.1 vong ân 1.1.2 diệt [ めつぼうする ] n vong ân diệt
 • 滅入る

  めい・る 2 【▽滅入る】 Cảm thấy mệt mỏi, không được khỏe
 • 滋養

  [ じよう ] n dinh dưỡng
 • 滋養分

  [ じようぶん ] n chất dinh dưỡng
 • 滋養物

  [ じようぶつ ] n món ăn bổ dưỡng
 • 滋賀県

  [ しがけん ] n tỉnh Siga 滋賀県立琵琶湖博物館 :Bảo tàng hồ Biwa ở tỉnh Shiga 滋賀県学校図書館協議会滋賀県SLA :Hiệp...
 • 漁場

  Mục lục 1 [ ぎょじょう ] 1.1 n 1.1.1 bãi cá/ngư trường/khu vực đánh cá/bãi đánh cá 2 Kỹ thuật 2.1 [ ぎょじょう ] 2.1.1...
 • 漁師

  Mục lục 1 [ りょうし ] 1.1 n 1.1.1 ngư ông 1.1.2 ngư dân/người câu cá [ りょうし ] n ngư ông ngư dân/người câu cá
 • 漁りをする

  [ あさりをする ] n chài
 • 漁る

  [ あさる ] v5r lục tìm/bới 野良犬が餌を漁っている。: Con chó hoang bới tìm thức ăn. その教授は珍本を買い漁るのが趣味だ。:...
 • 漁獲

  [ ぎょかく ] n sự đánh bắt cá/đánh cá/đánh bắt cá 調査漁獲を実施する: đánh bắt cá để nghiên cứu 無秩序な漁獲:...
 • 漁網

  [ ぎょもう ] n lưới bắt cá/lưới đánh cá 漁網機 : máy dệt lưới bắt cá (lưới đánh cá) 魚網に引っかかる :...
 • 漁船

  Mục lục 1 [ ぎょせん ] 1.1 n 1.1.1 thuyền đánh cá/ngư thuyền 1.1.2 thuyền chài 1.1.3 tàu đánh cá [ ぎょせん ] n thuyền đánh...
 • 漁村

  [ ぎょそん ] n làng chài 静かな漁村: làng chài yên tĩnh 俗化していない漁村: làng chài không bị cướp phá 漁村出身の人:...
 • 漁業

  Mục lục 1 [ ぎょぎょう ] 1.1 n 1.1.1 ngư nghiệp/đánh cá 1.1.2 nghề chài lưới 2 Kỹ thuật 2.1 [ ぎょぎょう ] 2.1.1 ngư nghiệp...
 • 漁業組合

  [ ぎょぎょうくみあい ] n phường chài
 • 漁業権

  [ ぎょぎょうけん ] n quyền ngư nghiệp
 • 漁民

  Mục lục 1 [ ぎょみん ] 1.1 n 1.1.1 ngu dân 1.1.2 dân đánh cá 1.1.3 dân chài [ ぎょみん ] n ngu dân dân đánh cá dân chài
 • 漁港

  Kỹ thuật [ ぎょこう ] cảng cá
 • 漏れ

  Mục lục 1 [ もれ ] 1.1 v5r 1.1.1 rò chảy 2 Kinh tế 2.1 [ もれ ] 2.1.1 rò chảy [leakage] [ もれ ] v5r rò chảy Kinh tế [ もれ ]...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top