Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

滑らかな

Mục lục

[ なめらかな ]

adj-na

lì lợm

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 滑る

  Mục lục 1 [ すべる ] 1.1 n 1.1.1 trơn trợt 1.1.2 trơn 1.2 v5r 1.2.1 trượt/trượt chân/lướt [ すべる ] n trơn trợt trơn v5r trượt/trượt...
 • 滑稽

  Mục lục 1 [ こっけい ] 1.1 adj-na 1.1.1 buồn cười/ngố/ngố tàu/lố bịch/pha trò 1.2 n 1.2.1 sự buồn cười/sự lố bịch/sự...
 • 滑車

  Mục lục 1 [ かっしゃ ] 1.1 n 1.1.1 ròng rọc 2 Kỹ thuật 2.1 [ かっしゃ ] 2.1.1 cái ròng rọc/puli [pulley] [ かっしゃ ] n ròng...
 • 滑車装置

  Kỹ thuật [ かっしゃそうち ] hệ thống ròng rọc [pulley block, tackle]
 • 滑走路

  [ かっそうろ ] n đường băng/sân bay 滑走路から離陸する: cất cánh khỏi sân bay 近くの滑走路に緊急着陸する: hạ cánh...
 • 滅びる

  [ ほろびる ] v1 bị phá huỷ/bị hủy hoại/bị chết/bị diệt vong
 • 滅ぼす

  [ ほろぼす ] v5s tiêu diệt/phá huỷ/hủy hoại 敵を滅ぼす: tiêu diệt kẻ thù
 • 滅多

  Mục lục 1 [ めった ] 1.1 n 1.1.1 sự hiếm khi 1.2 n, uk 1.2.1 sự thiếu suy nghĩ/sự khinh suất/sự thiếu thận trọng 1.3 adj-na...
 • 滅多に

  [ めったに ] adv hiếm khi 彼はめったにこない: anh ta hiếm khi đến đây Lưu ý: từ này luôn dùng trong câu phủ định
 • 滅亡

  Mục lục 1 [ めつぼう ] 1.1 adv 1.1.1 diệt vong 1.2 n 1.2.1 sự diệt vong [ めつぼう ] adv diệt vong n sự diệt vong
 • 滅亡する

  Mục lục 1 [ めつぼうする ] 1.1 n 1.1.1 vong ân 1.1.2 diệt [ めつぼうする ] n vong ân diệt
 • 滅入る

  めい・る 2 【▽滅入る】 Cảm thấy mệt mỏi, không được khỏe
 • 滋養

  [ じよう ] n dinh dưỡng
 • 滋養分

  [ じようぶん ] n chất dinh dưỡng
 • 滋養物

  [ じようぶつ ] n món ăn bổ dưỡng
 • 滋賀県

  [ しがけん ] n tỉnh Siga 滋賀県立琵琶湖博物館 :Bảo tàng hồ Biwa ở tỉnh Shiga 滋賀県学校図書館協議会滋賀県SLA :Hiệp...
 • 漁場

  Mục lục 1 [ ぎょじょう ] 1.1 n 1.1.1 bãi cá/ngư trường/khu vực đánh cá/bãi đánh cá 2 Kỹ thuật 2.1 [ ぎょじょう ] 2.1.1...
 • 漁師

  Mục lục 1 [ りょうし ] 1.1 n 1.1.1 ngư ông 1.1.2 ngư dân/người câu cá [ りょうし ] n ngư ông ngư dân/người câu cá
 • 漁りをする

  [ あさりをする ] n chài
 • 漁る

  [ あさる ] v5r lục tìm/bới 野良犬が餌を漁っている。: Con chó hoang bới tìm thức ăn. その教授は珍本を買い漁るのが趣味だ。:...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top