Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

灯光

[ とうこう ]

n

Ánh đèn

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 灯火

  [ とうか ] n đèn đốt bằng lửa/đèn dầu 灯火の下で読書する :đọc bằng ánh sáng đèn dầu 閃光灯火進入方式 :Hệ...
 • 灯籠

  [ とうろう ] n Đèn lồng 灯籠流し :gửi tới linh hồn của người chết những chiếc đèn lồng trôi trên mặt sông hay...
 • 灯籠流し

  [ とうろうながし ] n sự thả đèn lồng trên sông
 • 灯油

  Mục lục 1 [ とうゆ ] 1.1 n 1.1.1 dầu hoả/dầu đèn 2 Kỹ thuật 2.1 [ とうゆ ] 2.1.1 dầu hỏa [lamp oil, kerosene, paraffin oil] 2.2...
 • 灯明

  [ とうみょう ] n đèn cúng 灯明を上げる :thắp đèn thờ 常灯明 :đèn thờ
 • Mục lục 1 [ かい ] 1.1 n 1.1.1 tàn 2 [ はい ] 2.1 n 2.1.1 tro tàn 2.1.2 tro [ かい ] n tàn [ はい ] n tro tàn tro
 • 灰受け

  [ はいうけ ] n cái gạt tàn
 • 灰皿

  [ はいざら ] n gạt tàn
 • 灰燼

  [ かいじん ] n tro than/tro tàn/đống hoang tàn/đống tro tàn/cát bụi 町を灰燼に帰させる: biến thị trấn thành một đống...
 • 灰色

  Mục lục 1 [ はいいろ ] 1.1 n 1.1.1 xám 1.1.2 màu xám [ はいいろ ] n xám màu xám
 • 灰洗い

  [ あくあらい ] n Sự tẩy rửa bằng thuốc tẩy
 • 災い

  [ わざわい ] n tai họa/tai ương
 • 災害

  Mục lục 1 [ さいがい ] 1.1 n 1.1.1 thảm họa/tai hoạ 1.1.2 sóng gió 1.1.3 nạn [ さいがい ] n thảm họa/tai hoạ 今から災害に備えて緊急避難訓練を行う。:...
 • 災禍

  [ さいか ] n tai hoạ
 • 災難

  Mục lục 1 [ さいなん ] 2 / TAI NẠN / 2.1 n 2.1.1 tai nạn 2.1.2 tai 2.1.3 rủi ro/đen đủi 2.1.4 nguy khốn 2.1.5 nạn 2.1.6 khốn khổ...
 • 災難に合う

  [ さいなんにあう ] n mắc nạn
 • 災難に遭う

  [ さいなんにあう ] exp gặp rủi ro 跳んだ災難に遭った。: Tôi gặp rủi ro không lường trước được.
 • 災難を招く

  [ さいなんをまねく ] exp ếm
 • 灌腸

  [ かんちょう ] n sự rửa ruột/rửa ruột
 • 灌漑

  [ かんがい ] n sự tưới (cho đồng ruộng)/sự tưới tiêu/thủy lợi/tưới tiêu 灌漑の便がある:Có lợi ích tưới tiêu...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top