Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

神仙

[ しんせん ]

n

thần tiên

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 神式

  [ しんしき ] n thần thức
 • 神像

  [ しんぞう ] n thần tượng
 • 神嘗祭

  [ かんなめさい ] n lễ tế thần
 • 神剣

  [ しんけん ] n thần kiếm
 • 神国

  [ しんこく ] n thần quốc
 • 神器

  [ じんぎ ] n kho báu của vua
 • 神社

  Mục lục 1 [ じんじゃ ] 1.1 n 1.1.1 thần xã 1.1.2 miếu thờ/điện thờ của đạo Shinto 1.1.3 đền [ じんじゃ ] n thần xã miếu...
 • 神秘

  [ しんぴ ] n sự thần bí/ thần bí
 • 神秘な

  Mục lục 1 [ しんぴな ] 1.1 n 1.1.1 thần biến 1.1.2 huyền bí [ しんぴな ] n thần biến huyền bí
 • 神秘的

  Mục lục 1 [ しんひてき ] 1.1 n 1.1.1 u huyền 2 [ しんぴてき ] 2.1 n 2.1.1 ma 2.1.2 huyền diệu 2.1.3 huyền ảo [ しんひてき...
 • 神秘的な

  [ しんぴてきな ] n diệu huyền
 • 神童

  [ しんどう ] n thần đồng
 • 神父

  Mục lục 1 [ しんぷ ] 1.1 n 1.1.1 pháp sư 1.1.2 linh mục đạo Tin lành 1.1.3 cố đạo 1.1.4 cha xứ 1.1.5 cha cố [ しんぷ ] n pháp...
 • 神経

  Mục lục 1 [ しんけい ] 1.1 n 1.1.1 thần kinh 1.1.2 sự nhạy cảm [ しんけい ] n thần kinh sự nhạy cảm
 • 神経学

  [ しんけいがく ] n thần kinh học
 • 神経病

  [ しんけいびょう ] n bệnh thần kinh
 • 神経痛

  [ しんけいつう ] n đau dây thần kinh 周期性片頭痛様神経痛 :Chứng đau dây thần kinh nửa đầu theo chu kì. 成長期の手足の神経痛 :Chứng...
 • 神経衰弱

  [ しんけいすいじゃく ] n suy nhược thần kinh
 • 神経戦

  [ しんけいせん ] n chiến tranh cân não
 • 神無月

  [ かんなづき ] n tháng mười âm lịch
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top