Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

約束

Mục lục

[ やくそく ]

n

qui ước
lời hứa

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 約束どおり

  Mục lục 1 [ やくそくどおり ] 1.1 vs 1.1.1 đúng hợp đồng 1.1.2 đúng hẹn [ やくそくどおり ] vs đúng hợp đồng đúng hẹn
 • 約束に遅れる

  [ やくそくにおくれる ] exp trễ hẹn 約束に遅れてごめんなさい。: Xin lỗi, tôi trễ hẹn.
 • 約束する

  Mục lục 1 [ やくそくする ] 1.1 n 1.1.1 hẹn hò 1.1.2 hẹn 1.1.3 giao hẹn 1.1.4 đính ước 1.2 vs 1.2.1 hứa 1.3 vs 1.3.1 hứa hẹn...
 • 約束守る

  [ やくそくまもる ] exp giữ lời hứa
 • 約束を破る

  [ やくそくをやぶる ] exp lỡ hẹn
 • 約束手形

  Kinh tế [ やくそくてがた ] lệnh phiếu/kỳ phiếu [promissory note] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 約束手形振出人

  Kinh tế [ やくそくてがたふりだしにん ] người ký phát (lệnh phiếu) [maker] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 約款

  Mục lục 1 [ やっかん ] 1.1 n 1.1.1 điều khoản 2 Kinh tế 2.1 [ やっかん ] 2.1.1 điều khoản [clause] [ やっかん ] n điều khoản...
 • 約款修正

  Kinh tế [ やっかんしゅうせい ] sửa đổi điều khoản [modificaltion of the terms] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 約款修整

  [ やっかんしゅうせい ] n sửa đổi điều khoản
 • Mục lục 1 [ くれない ] 1.1 n 1.1.1 màu đỏ 2 [ べに ] 2.1 n 2.1.1 son 2.1.2 đỏ thẫm [ くれない ] n màu đỏ [ べに ] n son đỏ...
 • 紅と白粉

  [ べにとおしろい ] n son phấn
 • 紅い唇

  [ あかいくちびる ] n môi hồng/môi đỏ 厚く肉感的な紅い唇をしている: Có đôi môi đỏ dày và gợi cảm
 • 紅塵

  [ こうじん ] n Đám mây bụi/thế giới trần tục/hồng trần
 • 紅唇

  [ こうしん ] n môi hồng/môi đỏ
 • 紅冠鳥

  [ こうかんちょう ] n chim giáo chủ
 • 紅玉

  [ こうぎょく ] n Hồng ngọc/ngọc Ruby
 • 紅組

  [ あかぐみ ] n Đội đỏ
 • 紅白

  [ こうはく ] n màu đỏ và trắng 日本では祝い事をするとき良く紅白の幕を張る。: Ở Nhật Bản vào những dịp lễ...
 • 紅顔

  [ こうがん ] n hồng nhan/phận má hồng
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top