Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

自動ボリューム認識機能

Tin học

[ じどうボリュームにんしききのう ]

nhận dạng âm lượng tự động [AVR/Automatic Volume Recognition]

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 自動プログラミング

  Kỹ thuật [ じどうプログラミング ] sự lập chương trình tự động/sự lên chương trình tự động [automatic programming]
 • 自動プログラムツール

  Tin học [ じどうプログラムツール ] công cụ được lập trình tự động [APT/Automatically Programmed Tools]
 • 自動ピットトレーディング

  [ じどうぴっととれーでぃんぐ ] adj-na Kinh doanh hầm mỏ tự động
 • 自動データ収集

  Tin học [ じどうデータしゅうしゅう ] thu thập dữ liệu tự động [Automatic Data Acquisition/ADA]
 • 自動データ処理

  Tin học [ じどうデータしょり ] xử lý dữ liệu tự động [automatic data processing/ADP]
 • 自動デクリメント

  Kỹ thuật [ じどうデクリメント ] sự giảm tự động [auto decrement]
 • 自動利得制御

  Tin học [ じどうりとくせいぎょ ] điều khiển tăng tốc tự động [AGC/automatic gain control]
 • 自動制御

  Mục lục 1 Kỹ thuật 1.1 [ じどうせいぎょ ] 1.1.1 sự quản lý tự động [automatic control] 1.2 [ じどうせいぎょ ] 1.2.1 sự...
 • 自動制御系

  Kỹ thuật [ じどうせいぎょけい ] hệ thống điều khiển tự động [automatic control system]
 • 自動制御装置

  Tin học [ じどうせいぎょそうち ] mạch điều khiển tự động [automatic controller/servo]
 • 自動列車停止装置

  [ じどうれっしゃていしそうち ] n thiết bị hãm tàu tự động
 • 自動列車制御装置

  [ じどうれっしゃせいぎょそうち ] n thiết bị kiểm soát tàu hỏa tự động
 • 自動列車運転装置

  [ じどうれっしゃうんてんそうち ] n thiết bị vận hành Tàu hỏa tự động
 • 自動切り替え

  Tin học [ じどうきりかえ ] tự động cắt/tự động chuyển mạch [automatic switchover/automatic cutover]
 • 自動切断

  Kỹ thuật [ じどうせつだん ] sự cắt tự động [automatic cutting]
 • 自動周波数制御

  Tin học [ じどうしゅうはすうせいぎょ ] điều khiển tần số tự động-AFC [AFC/Automatic Frequency Control]
 • 自動呼び出し

  Tin học [ じどうよびだし ] tự động gọi [auto-call/automatic calling (e.g. in data network)]
 • 自動呼び出し装置

  Tin học [ じどうよびだしそうち ] thiết bị gọi tự động [automatic calling unit/ACU]
 • 自動呼出し

  Tin học [ じどうよびだし ] gọi tự động [automatic calling (e.g. in data network)]
 • 自動呼出し装置

  Tin học [ じどうよびだしそうち ] khối tự động gọi [automatic calling unit/ACU]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top