Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

請求

Mục lục

[ せいきゅう ]

n

Yêu cầu
sự thỉnh cầu/sự yêu cầu/ lời thỉnh cầu

Thuộc thể loại

Các từ tiếp theo

 • 請求なし約款

  Mục lục 1 [ せいきゅうなしやっかん ] 1.1 vs 1.1.1 điều khoản miễn truy đòi 2 Kinh tế 2.1 [ せいきゅうなしやっかん...
 • 請求する

  [ せいきゅうする ] vs thỉnh cầu/yêu cầu
 • 請求書

  Mục lục 1 Kinh tế 1.1 [ せいきゅうしょ ] 1.1.1 hóa đơn/giấy đòi tiền [invoice (BUS)] 1.2 [ せいきゅうしょ ] 1.2.1 thư yêu...
 • 請求書を却下する

  Kinh tế [ せいきゅうしょをきゃっかする ] Từ chối thư yêu cầu
 • [ なぞ ] n điều bí ẩn 解明されていない多くの謎 :Nhiều điều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp いまだに解けないでいる命題の謎 :Điều...
 • 謎々

  [ なぞなぞ ] n câu đố/điều bí ẩn (人)になぞなぞを言う: đánh đố
 • 謎解き

  [ なぞとき ] n Lời giải đố 謎解きが上手な人 :Người giải đố giỏi 謎解きゲーム :Trò chơi giải câu đố
 • 謎謎

  [ なぞなぞ ] n Câu đố/bài toán đố
 • 謁する

  [ えっする ] vs-s xem/thưởng thức 天皇に謁するチャンスが出来た:đã có cơ hội nhìn thấy Thiên hoàng
 • 謁見

  [ えっけん ] n sự xem/sự thưởng thức 祖母は50年前女王に謁見したときのことをまだ思い出すことができる: bà tôi...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Construction

2.676 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Everyday Clothes

1.354 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Bikes

724 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem

Team Sports

1.530 lượt xem

Occupations II

1.505 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
Loading...
Top